Tietosuojaselosteet


GDPR tietosuoja-asetus ja Kansan Raamattuseura

Olemme tarkistaneet, että toimintatapamme ja järjestelmämme ovat GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaiset. Käytämme ainoastaan tietosuoja-asetusten mukaisesti toimivia järjestelmiä.
Tälle sivulle kootaan tiedot tietosuojastamme.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • saada tietää, mitä tietoja hänestä rekisterissä on ja mihin niitä käytetään.
  • tulla unohdetuksi. Kun rekisteröity ei enää halua, että hänen tietojaan käsitellään, ne tulee poistaa. Jos tietojen säilytys on välttämätöntä esim. lakisääteisen velvollisuuden tai yrityksen oikeutetun edun takia, tiedot voidaan säilyttää kyseistä tarkoitusta varten tarpeellisen ajan.
  • siirtää omat tietonsa tietojärjestelmästä toiseen. Oikeus koskee vain henkilötietoja, ei esim. yrityksen jalostamaa tietoa henkilöstä.

 

Näihin liittyvät yhteydenotot: tietosuoja@sana.fi tai postitse

Tietohallinto, Kansan Raamattuseura, PL 48, 08101 LOHJA


Tietosuojaselosteet
Nimi Koko Päivitysaika
Tietosuojaseloste - Lähettäjärekisteri 41.2 KB 19.9.2018

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä