KRS Koulutuspalvelujen uutisia

Yhteydessä eteenpäin, KRS:n koulutuspalvelua 40 vuotta

KRS on tehnyt koulutusyhteistyötä seurakuntien kanssa jo 40 vuoden ajan. Työnäkynä on seurakuntalaisten rohkaiseminen ja varustaminen yhteiseen työhön.

- Kirkkomme tulevaisuus ratkaistaan paikallisseurakunnissa.  Koko seurakunta, kaikki sen jäsenet toteuttavat Kristuksen antamaa tehtävää. Yhteisen pappeuden käsityksen mukaisesti kaikki ovat palvelemassa.  Seurakunnan palkatun henkilöstön tehtävä on varustaa jäsenet palveluksen työhön, ei tehdä seurakuntalaisten työtä.

Näin totesi piispa Tapio Luoma KRS Koulutuspalvelujen 40-vuotisjuhlaseminaarissa 20.11. Vivamossa teemana Yhteydessä eteenpäin.

- Ihmisillä on erilaisia näkemyksiä seurakunnasta. Jonkun mielestä seurakunta on palvelulaitos, toisen mielestä uskonnollisesti virittyneiden yhteisö tai muinaisjäänne ja museo, perinteiden säilyttäjä tai kuntalaitoksen jatko. Kirkko ei kuitenkaan syntynyt ihmisten keskinäisellä sopimuksella, vaan se on Herralle kuuluva yhteisö, elävä organismi, Luoma muistutti.

Juuri seurakuntalaisten varustamista varten KRS:ssa perustettiin vuonna 1974 Evankelioimistyön koulutuskeskus EVKO. Tänä vuonna nimi muuttui muotoon KRS Koulutuspalvelut.

- Työnäkymme on edelleen sama. Haluamme toimia yhdessä seurakuntien kanssa niin, että Jumalan rakkaus tulee näkyväksi. Yhteydessä Jumalaan, yhteydessä seurakuntaan, yhteydessä kansainvälisiin verkostoihin, koulutuspalvelujen johtaja Mikko Matikainen totesi.

Vuosien varrella KRS:n Koulutuspalvelut on kehittänyt erilaisia seurakuntalaisia varustavia koulutuksia ja työmuotoja. Työn edellinen johtaja Pirjo Salminen loi niihin seminaarissa lyhyen katsauksen.

- 1970-80-lukujen taitteessa toteutettiin kirkkohistorialliseksi luonnehdittu Tässä Elämä -kampanja. Toimintamuotoja ovat olleet myös laajat missiot, evankelioimiskoulutukset, evankelistakurssit, raamattukonferenssit ja muu raamattuopetus, Kasvunaika-seurakuntakoulu, monitahoinen vapaaehtoiskoulutus. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty Viron ev.lut kirkon ja Missjonikeskuksen kanssa, Venäjällä ja Namibiassa.

Tässä Elämä -kampanja oli merkittävä monessa mielessä.

-Se on ollut ehkä kaikkien aikojen laajin seurakuntien ihmisiä tavoittava tapahtuma. Mukana oli 170 seurakuntaa ja henkilökohtaisesti yhteyttä otettiin 562 000 ihmiseen, pienryhmiä syntyi lähes 3000, toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma muistutti mieliin.

- Merkittävintä kampanjassa silloisen arkkipiispa Mikko Juvan mukaan oli se miten siinä toteutui laajasti ja silloin uudella tavalla seurakuntalaisten mahdollisuus olla mukana tavoittavassa työssä. Seurakunnan jäsenten ja työntekijöiden suhde muotoutui uudenlaiseksi, sellaiseksi kuin sen kristillisessä kirkossa tulisi olla.

Työssä ei kuitenkaan katsella menneeseen. Saunaluoma nosti esille kirkon juuri ilmestyneen tulevaisuusselonteon, jonka mukaan tulevaisuuden kirkossa yksi keskeisimpiä palkattujen työntekijöiden haasteita on se, miten he onnistuvat antamaan vapaaehtoisille tilaa, näkemään heidät työkumppaneina ja vahvistamaan heidän osallisuuttaan seurakunnan elämässä ja toiminnassa.

- Sitä varten KRS:n koulutuspalveluita tarvitaan edelleen tuottamaan sellaisia uusia materiaaleja ja menetelmiä, joilla rohkaistaan ja varustetaan seurakuntalaisia.

Tämän hetken kysytyimpiä palveluja ovat rukous- ja raamattuopetus ja vapaaehtoisten kouluttaminen. Tuoreimpia uusia avauksia on Rukouksen talo -toimintamalli. Sen pohjalta Rukouksen taloja toimii nyt parikymmentä.

- Yhdeksi painopisteeksi on nousemassa myös seurakuntalaisten rohkaiseminen henkilökohtaiseen evankelioimiseen, Mikko Matikainen totesi. Luukas 10 -tapa elää –koulutus sekä pian suomeksi avattavat MyStory.me ja 4Pointtia-nettisivustot tarjoavat siihen hyviä työkaluja. 

Mikko Matikainen, piispa Tapio Luoma, Pirjo Salminen KRS Koulutuspalvelut 40 vuotta
Seurakunnan tehtävän toteuttamisessa tarvitaan kaikkien sen jäsenten lahjat ja panos, piispa Tapio Luoma ja KRS:n koulutusjohtajat totesivat juhlaseminaarissa. Työtä johtaa nyt Mikko Matikainen (vas.), Pirjo Salminen oli hänen edeltäjänsä.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä