KRS Koulutuspalvelujen uutisia

Koulutus rohkaisee liikkeelle seurakunnassa

- Seurakuntien työntekijöillä on paljon tekemistä seurakunnan arjen keskellä. Siinä on vaikea ehtiä kehittää koulutuspolkuja seurakuntalaisille. Sitä varten meillä on osaavat kouluttajat ja paljon aineistoa, josta voimme räätälöidä sisältöjä seurakuntien tarpeisiin, sanoo Kansan Raamattuseuran koulutuspalvelun johtaja Mikko Matikainen.


Matikainen on innostunut siitä, mitä tarjottavaa KRS:n koulutuspalvelulla on seurakunnille. Taustaa antaa hänen pitkä kokemuksensa kirkkoherrana kahdessa seurakunnassa.

-  Resurssien niuketessa seurakuntalaisten saaminen mukaan on elinehto. Työntekijä voisi koota ympärilleen osaajien tiimiä. Seurakuntalaiset puolestaan saisivat olla lahjoillaan mukana. Anti on Matikaisen mukaan vahvasti kaksisuuntaista.

- Seurakunta saa ihmisiltä ja samalla heidän elämäänsä tulee hyvää sisältöä. Heitä arvostetaan, rohkaistaan ja koulutetaan tehtäviin. Yhteys rakentuu ja vahvistuu. Tekemällä oppii kristittynä elämisestä. Antaessaan aikaansa, saa sisältöä elämään, näkee kuinka Jumala toimii arjessa. Se vahvistaa uskoa.

Pitäisikö sitten kaikkien hiki hatussa olla jotain tekemässä?

‑ Näköaloja ja haastetta toimia tarvitaan, mutta ei seurakuntalaisuus saa olla vain tekemisen korostamista. Välillä on hyvä saada olla ja ottaa vastaan. On viisasta löytää oma paikkansa ja tapansa olla aktiivis-passiivinen seurakunnan jäsen, Matikainen toteaa.

Tulossa uusi koulutus

Erityisen innostunut Matikainen on uudesta koulutuksesta, joka esitellään marraskuussa.

- Monet miettivät  miten voisivat elää uskoaan todeksi ja kertoa siitä luontevalla ja luonnollisella tavalla toisille. Tähän vastaa osaltaan uusi koulutus, joka maailmalla kulkee nimellä L-10-T. Lyhenne tulee Luukaan evankeliumin 10. luvusta, joka on kurssina pohjana. T tulee sanasta transformation, muutos.

L-10-T -kurssin kehittämisessä mukana ollut Willem Joubert Etelä-Afrikasta vieraili Suomessa viime talvena esittelemässä kurssia. Monissa maissa saadut siitä kokemukset innostivat niin, että tätä halutaan soveltaa myös Suomessa.

Tavoitteena on uusi elämäntapa

Sitä harjoitellaan pienryhmässä ja sovelletaan arjessa. Malli on yksinkertainen eikä vaadi uusien piirien perustamista.

- Tarkoituksena on rohkaista elämäntapaan, johon Jeesus opetuslapset Luukkaan evankeliumissa lähetti; rukoilemaan ympärillä olevien ihmisten puolesta, kulkemaan heidän rinnallaan, palvelemaan ja kertomaan heille Jumalan valtakunnasta. Kaikkea tätä voi tehdä itselle luonteenomaisella tavalla. Kyse ei ole evankelioimisesta eikä evankelioimiskurssista, vaan uskon todeksi elämisestä.

Ideaa on helppo soveltaa käytäntöön itselle luontevalla tavalla. Se sopii niin ujoille, rohkeille kuin kiireisillekin. Liikkeelle lähtemisessä auttaa seurakunnassa yhteinen koulutus.


 

Mikko Matikainen kouluttamassa Mikaelin seurakunnassa
Mikaelin seurakunnassa Helsingissä on käyty läpi monia Kasvunaika-seurakuntakoulun kursseja.

 


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä