Liity joukkoon! - seurakunnan aika

Tapasin bussipysäkillä uuden tyypin. Jutustelimme hetken ja huomasimme, että olimme olleet samalla paikkakunnalla koulussa, eri aikoina tosin. Molemmilla oli kuitenkin muistikuva samoista opettajista, koulun tavoista ja tiloista, ihanuuksista ja puutteista. Olisimme voineet jatkaa juttua pitkään. Meille löytyi yhteinen asia. Eri ikäisyydestä huolimatta kuuluimme samaan ryhmään, porukkaan, johon kaikki eivät kuulu.

Apostoleiden ajasta tähän päivään

Sinä ja minä kuulumme Apostoleiden teoissa muotonsa saaneeseen kristittyjen joukkoon. On huikea katsoa ajatuksissaan kahden tuhannen vuoden taakse ja nähdä ketjun jatkuvan. Alkuseurakunnan ja kirkon aikana määriteltiin vahvasti se, mitä kristinusko on. Apostolit ja kirkkoisät olivat usein selkä seinää vasten monenlaisten tapojen, toimintakulttuurien, harhaoppien ja toisinajattelijoiden kanssa. Noina ensimmäisinä vuosisatoina määriteltiin mm. Raamatun kokonaisuus ja kristinuskon luovuttamattomat asiat. Raamatussa Uuden Testamentin kirjeet ovat juuri tuota kristillisen opin muovaamista, selittämistä  ja puolustamista.

Tunnuspiirteitä

Mitä tunnuspiirteitä/ -merkkejä alla olevista kohdista löytyy?

Ef 4:3-6

Jumalan kolminaisuus

Kristinuskossa on yksi Jumala. Jumala on persoona. Jumala on ikuinen. Jumala lähestyy ihmistä ja toimii kolmen persoonan kautta. Jumalan persoonia on kuvattu erilaisilla tehtävillä esim: Jumala= Luoja, Jeesus= Lunastaja ja Pyhä Henki= elämän ja uskon ylläpitäjä.

Gal 2:16-21, 1 Joh 1:8-2:2

Uskosta vanhurskas

Kristinuskon peruskäsite on armo. Pyhä ja oikeudenmukainen Jumala vihaa syntiä. Ihminen tekee syntiä. Jumalan ja ihmisen yhteys on poikki ja me olemme vihollisia. Jumala lähetti poikansa Jeesuksen ihmisten keskelle. Ristillä synnitön Jeesus otti kaiken ihmisten synnin ja kuoli Jumalan vihan kohtaamana meidän syntiemme vuoksi. Ristillä Jeesus sovitti ihmisen ja Jumalan välit. Sen perusteella Jeesukseen uskova ihminen saa Jumalalta kaikki syntinsä anteeksi. Jumala tekee ns. autuaan vaihtokaupan meidän kanssa. Me viemme syntimme ja hän lahjoittaa ilmaiseksi ilman tekoja ja ansioita anteeksiannon.

1 Piet. 3:12, Apt 19:1-6

Kaste on meidän kirkkomme sakramentti. Se on kaikille kristityille tulkinnoista huolimatta oleellinen osa. Luterilainen usko kastaa lapsia. Kasteessa lapsi liitetään Jumalan seurakuntaan. Me olemme jo liittyneet joukkoon. Kun veteen liitetään Jumalan Sana, tapahtuu jotakin ihmiselle käsittämätöntä. Jumala sitoutuu ihmiseen. Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa. Luterilaisuudessa uskotaan, että ihminen on syntymästään syntinen. Sen vuoksi kasteen armo kuuluu jo pienelle lapselle. Kaste on Jumalan teko, hänen käden ojennuksensa ihmistä kohti. Kaste on myös pelatusvarmuuden muistutus. Minun anteeksisaamiseni on vain Jumalan työtä ja armoa.

Sekamelskaa keskenään

Tänä päivänä elämme uskon aikaa. Perusraamien pohdinnan ja pähkäilyn rinnalle nousevat kysymykset uskossa elämisestä ja olemisesta tänään.

Mitä nämä kohdat muistuttavat seurakunnan yhdessä elämisestä?

1 Piet 2:1-3, Jaak 1:25, Fil 2:12-16

Kristittyjen elämään, yksityiseen ja yhteiseen, kuuluu Raamatun tutkiminen. Uskomme, että Jumalan Pyhä Henki on vaikuttanut siihen mitä Raamatussa on. Se on Jumalan suoraa puhetta meille. Raamatun opetteleminen on kuin hengittämistä uskovalle ihmiselle. Sen kautta voimme olla Jumalan opetuksessa. Saamme tietoa Jumalasta. Pyhä Henki vaikuttaa Sanan kautta niin, että se uppoaa aivojen etulohkoa syvemmälle. Jumalan vaikutus ja läheisyys tulee todeksi. Jumalasuhteesta tulee luovuttamaton osa elämää. Raamatun kautta Jumala voi puhua sellaisiin tilanteisiin, joihin muualta ei löydy vastusta tai rauhaa.

Room 12:1-15:9 (selaile läpi)

Kristittyjen yhteys on muuttanut maailmaa. Sinä kuulut merkittävään joukkoon. Jumalan lasten, seurakunnan jäsenten, uskovien maailmankuva, ajatusmaailma, toimintatavat heijastavat Jumalan todellisuutta. Jeesuksen suhtautuminen ihmisiin oli poikkeavaa normaalista käytännöstä. Hän toimi eri tavalla. Tämä on kristittyjen tunnusmerkki. Ihminen merkitsee meille enemmän. Kristitylle jokainen on samalla viivalla. Jokainen on Jumalan rakkauden arvoinen.

Taistelua sisällä ja ulkona

Kristittynä eläminen on mähinöintiä. Monessa kohdassa joutuu kasvotusten em. arvojen ja ihanteiden kanssa. Palvelenko minä toisia? Näkyykö uskoni toisille? Tietääkö toiset, että kuulun kristittyjen joukkoon? Luotanko Jumalaan sisälläni? Olenko viestin eteenpäin viejä?

Jokainen voi kuulua Kristuksen ruumiiseen, Room 12. Tiedämme uskon suurista nimistä. Meitä on kuitenkin tälläkin hetkellä miljoonia. Hiljaisia, varovaisia, etsiviä, opettelevia, pohtivia on paljon. Jokainen meistä kuuluu samaan Jumalan perheeseen.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä