Johdettuna - Jumalan valittu kansa

Historian kirjat kertovat suoraan israelilaisista. Psalmi 78 kuvaa osuvasti Jumalan valitun kansan matkaa Jumalan johdattamana. Kansaa kuvataan uppiniskaiseksi, unohtivat Jumalan, kapinoivat Jumalaa vastaan, kulkivat omia teitään... Samalla kuvataan Jumalaa uskolliseksi, hän piti huolen, Jumala on armollinen, hän ei tuhoa syntistä, Jumala teki ihmeitä heidän keskellään.

Historiallisia kirjoja on 12: Joosua, Tuomarien kirja, Samuelin kirjat, Kuningasten kirjat Ruut, Aikakirjat, Esra, Nehemia ja Ester. Ajallisesti kirjojen tapahtumat sijoittuvat välille 1200eKr – 440eKr. Ne kertovat Israelin kansan vaiheista siis lähes tuhannen vuoden ajalta.

Israelin kansan vaiheita 

Ennen ajanlaskumme alkua

 • 2000 Patriarkkojen aika
 • 1900 Abraham ( 1Moos 12-25)
 • 1800 Iisak
 • 1700 Jaakob ja Joosef (1. Moos 27-50)
 • 1600- Egyptin orjuus (2 Moos 1)
 • 1300 Mooses, autiomaavaellus 
  Joosua, Kanaanin maan valloitus 
  (2-5 Moos ja Joos)
 • 1100 Tuomarien aika (Tuom. ja Ruut) 
  Kuninkaiden aika 
  Samuel (1 Sam 1-8) 
  Saul ( 1 Sam 9-15 ja 1 Aik 10)
 • 1000 Daavid ja suuruuden aika 
  (1 Sam 16-2 Sam 24 ja 1 Aik 11-29) 
  Salomo ja ensimmäinen temppeli 
  ( 1 Kun 1-11 ja 2 Aik 1-9)
 • 900 Valtakunnan jakautuminen 930 
  Israel ja Juuda (1 Kun 12 – 2 Kun 16 ja 2 Aik 10-36)
 • 800 Elia ja Elisa (1 Kun 17 – 2 Kun 13)
 • 700 Israelin tuho 722 ( 2 Kun 17) 
  Aamos, Hoosea, Jesaja, Miika
 • 600 Nahum, Habakuk, Sefanja, Jeremia 
  Jerusalemin hävitys 587 (2 Kun 24-25)
 • Pakkosiirtolaisuus ( 2 Aik 36) 
  Daniel, Hesekiel, Obadja, Sakarja
 • Paluu 537
 • 500 Jälleenrakennus 
  Esra, Nehemia, Joel, Malakia 400


Nämä historian kirjat kertovat suoraan israelilaisista. Psalmi 78 kuvaa osuvasti Jumalan valitun kansan matkaa Jumalan johdattamana. Kansaa kuvataan uppiniskaiseksi, unohtivat Jumalan, kapinoivat Jumalaa vastaan, kulkivat omia teitään... Samalla kuvataan Jumalaa uskolliseksi, hän piti huolen, Jumala on armollinen, hän ei tuhoa syntistä, Jumala teki ihmeitä heidän keskellään. 

Historian kirjojen tapahtumia ja vaiheita on hyvä tulkita ja soveltaa tähän päivään varovaisesti. Ihmisen ja Jumalan kohtaamiset antavat kuitenkin näkökulmaa uskossa elämiseen. Monessa kohdassa herää ajatus otammeko Jumalan todesta, esim. ( 2 Aik 36:15-16) ja voiko hän todella vaikuttaa minun elämääni. 

Johdatetun kansan matkassa

- Mitä nämä kohdat kertovat Israelin kansasta? Millaisia he olivat? Mitä yhteistä heillä ja meillä on? 
- Mitä kohdat kertovat Jumalasta? Millaisia ominaisuuksia hänellä on? 
- Mitä merkitsee se, että juuri Jumala johdattaa? Mitä Jumalan johdatus sisältää? 
- Mistä tietää, mikä on johdatusta?
 

 • Jokaisen paikan, jonne jalallanne astutte, minä annan teille, kuten olen Moosekselle luvannut  Joos 1:3. 
 • Me olemme syntiä tehneet. Tee meille niin kuin hyväksi katsot, kunhan tämän kerran pelastat meidät Tuom 10:15. 
 • Minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani Ruut 1:16. 
 • Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, panee maahan ja nostaa. Hän ylentää tomusta mitättömän ja korottaa tuhkasta köyhän. Omin voimin ei yksikään menesty 1 Sam 2:7-9. 
 • Ja sukusi ja kuninkuutesi pysyvät edessäni ikuisesti lujina, ja valtaistuimesi on kestävä ikuisesti 2 Sam 7:16. 
 • Anna siksi minulle ymmärtäväinen sydän, jotta osaisin hallita ja tuomita kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta 1 Kun 3:9. 
 • Herra oli varoittanut Israelia ja Juudaa. Jokaisen profeetan, jokaisen näkijän suulla hän oli sanonut: "Kääntykää takaisin pahoilta teiltänne! Noudattakaa minun käskyjäni ja määräyksiäni ja eläkää sen lain mukaisesti, jonka minä olen antanut..." Mutta he eivät kuunnelleet, vaan olivat yhtä uppiniskaisia kuin isänsä 2 Kun 17:13-14. 
 • Ryhdy päättävästi ja rohkeasti työhön! Älä pelkää äläkä lannistu, sillä Herra Jumala, minun Jumalani, on kanssasi. Hän ei jätä eikä hylkää sinua, vaan auttaa sinua 1 Aik 28:20. 
 • Herran valvova katse kiertää koko maata, jotta hän voisi vahvistaa niitä, jotka vilpittömin sydämin palvelevat häntä 2 Aik 16:9. 
 • Mutta Herra, meidän Jumalamme, on nyt hetken ajan osoittanut meille armoaan ja sallinut pienen osan meistä pelastua. Hän on suonut meille jalansijan pyhässä paikassaan, hän on herättänyt meissä toivoa ja antanut meille uutta voimaa orjuuteemme Esra 9:8.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä