Liity lähettäjäksi

Voit liittyä ulkomailla  työskentelevien lähettäjäksi lähettämällä yhteystietosi lähettäjäosastolle. He ovat lähetettyinä työntekijöinä joko CRU (ent. Campus Crusade for Christ) -emojärjestön  tai CRU:n Länsi-Euroopan työn Agape Europen (AE)  palveluksessa. Kannatus Suomesta hoidetaan Kansan Raamattuseuran Säätiön kautta. Lupatiedot.

Lähettäjänä saat kerran kuukaudessa paperikirjeellä tai sähköpostitse kuulumisia ja rukousaiheita lähetiltäsi. Kirjeen mukana seuraa tilisiirtolomake, jolla voit tukea työtä taloudellisesti, mikäli se on sinulle mahdollista. Lähettäjänä toimiminen on vapaaehtoista eikä se sido sinua mihinkään.

Uudet lähettäjät, joille ei tule Sana-lehteä, saavat lehden 1 kk:n ajan ilmaiseksi. Etu on voimassa vain Suomessa.

Lähetä yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jos on) ja allaolevasta listasta  haluamasi lähettäjäpiirin nimi osoitteeseen lahettajaosasto@sana.fi

 • Niina ja Helmuth Garoeb, CRU, Namibia
 • Aulikki ja Markku Happonen, AE, Saksa
 • Helena Jarva, CRUinternational
 • Keiti ja Lehari Kaustel, Viro
 • Marja ja Larry Platner, CRU, Iso-Britannia
 • Pirkko ja Pedro Reyes Castro, Espanja

 • Signe ja Joel Reinaru, Viro
 • Airi ja Beat Rink, AE, Sveitsi
 • Merja ja Pepe Tolonen, AE, Saksa
 • Kristina ja Igor Velicanenco, New Life Moldova, Moldova


Nina, Helmuth, Nea

Niina ja Helmuth Garoëb

Olemme Niina (Garoës) & Helmuth Garoëb Namibian pääkaupungista Windhoekista. Perheeseemme kuuluu myös Nea-tyttö.

Siirryimme CRU - Namibian palvelukseen vuonna 2005, mitä edelsi vuodet luokanopettajana ja geologina. Olemme rakentaneet ammattilaisten parissa tehtävää hengellistä työtä ja viiden vuoden ajan toimimme Namibian työn toiminnanjohtajina.

Vuoden 2013 alusta siirryimme vetämään ja kehittämään paikallisseurakuntia varustavaa työtä. Tätä työtä on edeltänyt laaja Jeesus-elokuvan näyttö ympäri Namibiaa Jeesus-elokuva projektin toimesta. Nyt on opetuslapseuttamisen aika. Tarjoamme paikallisseurakunnille sekä materiaaleja että koulutusta ja haluamme tukea seurakuntien työntekijöiden, vapaaehtoisten ja erityisesti seurakuntalaisten hengellistä kasvua.

Työmme perustana on lähetyskäsky, "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:19-20. Tämä on sidoksissa rakkauden kaksoiskäskyyn; kun olemme saaneet vastaanottaa Jumalan rakkautta armossa ja anteeksiannossa, hän vaikuttaa sen välittämisen eteenpäin, lähimmäisillemme. Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni namibialainen saisi vastaanottaa ja kokea tätä Suurta Rakkautta.

 

We are Niina (Garoës) & Helmuth Garoëb living in Windhoek, the capital city of Namibia. We also have a daughter, Nea.

We joined CRU - Namibia in 2005, after working in our professions as primary school teacher and geologist. We have been building spiritual movements among professionals and for five years served as National Team Leaders for CCC Namibia.

From the beginning of 2013 we took on leading a ministry in transition, Global Church Movements. Thousands of Namibians have seen and been reached through the Jesus Film Project and new churches have been planted. Through GCM we want to resource and equip local churches and believers to deepen in their faith and be able to pass it on. It is time for discipleship.

The foundation of our mission is the Great Commission, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age." Mt. 28:19-20. This is intertwined with the Greatest Commandment; just as we have received God’s love and forgiveness, it can touch our neighbours as we love them. Our aim is that all Namibians would have a chance to be touched by God’s Love - that everyone would know someone who truly follows Jesus.


Aulikki ja Markku Happonen

Kaikkiaan Aulikki ja Markku Happonen ovat tehneet hengellistä työtä avioparina jo 43 vuoden ajan ensin Suomessa ja sitten maailmalla. Silti kipinää ja hehkua riittää uusiin aloitteisiin.

He kertovat:

Markku ja Aulikki HapponenAulikki on koulutukseltaan FM, työnohjaaja ja sairaanhoitaja. Markku puolestaan on TM, rovasti ja Certified Birkman Councelor.

Vuodesta 1983 lähtien olemme toimineet kansainvälisessä vastuussa erilaisissa tehtävissä Agape Europen palveluksessa. Avioparina olemme tehneet hengellistä työtä yhdessä jo yli 40 vuoden ajan.

Kaikki alkoi Säkylästä vuonna 1970, missä opiskelujen päätyttyä Markku toimi pappina ja Aulikki erilaisissa tehtävissä seurakunnan palveluksessa: päiväkerhonohjaajana, diakonissana, nuoriso- ja rippikoulutyössä.

Vuosi 1972 oli kohdallamme muutoksen vuosi. Silloin siirryimme Kansan Raamattuseuran palve-lukseen Turun opiskelijatyöhän, sen jälkeen vastuullemme tuli KRSn opiskelijatyö koko Suomessa. Tällöin lisääntyi myös osallistumisemme kansainvälisiin tehtäviin Campus Crusade’in Euroopan työssä.

Heti 1970-luvun alussa Markku osallistui Evankelioimistyön Koulutuskeskuksen (EVKO) käynnistä-miseen. Vuosikymmenten (’70-’80) taitteessa Markku vastasi yhdessä EVKOn ensimmäisen johta-jan Pekka Paakkasen kanssa koko Suomessa toteutettujen Tässä Elämä/Se Löytyi kampanjoitten koordinoinnista. Samoihin aikoihin olimme mukana käynnistämässä KRS:n Kansainvälistä työtä. Viimeiset vuodet Suomessa Markku johti KRSn evankelioimistyötä ja kansainvälistä työtä.

Euroopassa tehtävämme on sisältänyt Agapen keskustoimiston ja seurakuntatoimen johtamista, Missioita Kalevi Lehtisen kanssa, erityisesti Suomessa ja Venäjällä. Sitten Agape Europen toimin-nanjohtajan tehtävät sekä osallistuminen Campus Crusade’in globaalin toiminnan johtoelimiin.

Vuodesta 1996 olemme olleet nykyisessä roolissamme yhteyksien ja yhteistyön avaajina eri kirk-kojen kanssa Euroopassa. Samalla haluamme kannustaa tulevaisuuden vastuunkantajia mento-roiden ja jakaen omaa kokemustamme nuoremmille sukupolville.

Koko Euroopassa asumisemme ajan olemme olleet aktiivisesti myös Suomen Kirkon ulkosuomalaistyössä Sveitsissä ja Etelä-Saksassa Badenin alueella.

Työn taustaa

Agape Europe on maailmanlaajan lähetys- ja evankelioimisjärjestön CRU:n (ent.Campus Crusade for Christ) Länsi-Eurooopan työhaara. CRUlla on lähes 30 000 työntekijää yli 180 maassa, ja toimintaa yli 190 maassa. Se perustettiin Yhdysvalloissa 1951. Agape Europe toimii 17 maassa. 

Kreikan kielen sana ´agape´ (rakkaus) tarkoittaa Jumalan rakkautta. Siksi slogan Sharing God’s love with the World.  

Agape Europe on puolet neljän vuosikymmenen olemassaolostaan ollut suomalaisten johtama. Evankelista Kalevi Lehtinen johti sitä toistakymmentä vuotta (1976-1987) ja Markku Happonen kymmenen vuotta (1996-2006). Vuosien varrella monet muut suomalaiset ovat heidän työtovereinaan muovanneet järjestön kehitystä. Elokuussa 2006 vetovastuu siirtyi espanjalaiselle Javier Garcialle.


Helena Jarva

Helena JarvaOlen innoissani siitä että olen jo 36 vuotta voinut toimia Jumalan valtakunnan työssä omalla paikallani oman koulutukseni ja kiinnostukseni puitteissa: valvon ja ohjaan KRS:n sisarjärjestön CRU:n taloushallintoa noin 180 maassa.  

Tässä tehtävässä koen todeksi sen, että Kristus  "liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa" (Ef. 4:16).

Kaikkia meitä tarvitaan Jumalan valtakunnan työssä  -  lähettäjinä tai lähetettyinä, eturintamassa ja huoltotehtävissä, kotimaassa ja ulkomailla. Jokaiselle on oma tehtävä Kristuksen ruumiin rakentajana.


Marja ja Larry Platner

Larry on kotoisin USA:sta ja Eea Suomesta. Tapasimme lähetystyössä Afrikassa 1980-luvun alussa. Meillä on kolme lasta, nuoria aikuista; Tuuli, Elina  ja Matti. Larry ja Eea Platner
 
Teemme Lontoossa opiskelijatyötä erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden parissa. Lontoossa  on viimeisten arviointien mukaan 400.000 opiskelijaa, joista melkein joka neljäs on ulkomailta. 

Ajattele, millainen vaikutus olisi sillä, että opiskelijat löytäisivät uskon Kristukseen, oppisivat kertomaan uskostaan ja saisivat näyn voittaa maailma Kristukselle alkaen omasta kotimaastaan.
 
Meillä on valtava tilaisuus tehdä lähetystyötä kaikkialla maailmassa Lontoosta käsin!
 
Nämä  ulkomaalaiset opiskelijat ovat kultakaivos maailman evankelioimista ajatellen. He ovat ihmisiä, jotka muuttavat huomisen maailman. Jokainen näistä opiskelijasta voi olla tuleva lähetystyöntekijä.   -   Roomalaiskirje 10:14-15

Pirkko ja Pedro Reyes Castro

Pirkko ja Pedro Reyes CastroPirkko ja Pedro työskentelevät Espanjan etelärannikolla erityisesti maahanmuuttajien parissa. Työ on sekä konkreettisen avun jakamista että evankeliumin julistamista.

Maahanmuuttajat saapuvat Espanjaan etsimään parempaa elämää. Europpan talouskriisin takia heistä erityisesti yksinhuoltajaäidit ja laittomat maahanmuuttajat ovat nyt erityisen kiperässä tilanteessa.

Suomesta on mahdollista omakustanteisesti matkustaa lyhytaikaiseen vapaaehtoistyöhön auttamaan Pedroa ja Pirkkoa niin ruoka- kuin vaatejakelussa. Yhteystietotiedustelut KRS:n kv-osasto/Pirjo Honkanen/ puh. 0207 681 631 tai sp pirjo.honkanen@sana.fi.Airi ja Beat Rink

Airi ja Beat Rink toimivat Sveitsissä Crescendo-työssä.Beat ja Airi Rink

Read More About Crescendo
 
Suomen Crescendo


Merja ja Pepe Tolonen

Merja ja Pepe TolonenPepe ja Merja ovat asuneet Saksassa vuodesta 1983 alkaen. He työskentelevät Agape Europen työntekijöinä Global Contributionin alaisina. Nämä yhteydet mahdollistavat toiminnalle laajat mittakaavat.

Heidän konsertti- ja avustusmatkansa ovat ulottuneet melkein kaikkiin Euroopan maihin sekä Kanadaan, USAan, Singaporeen, Taiwanille ja Venäjälle. Pepe on ollut tärkeä linkki monissa Venäjällä olleista suurista missioista. Venäjällä Pepe teki vankilatyötä 90-luvun alkupuolelta lähtien. Kun venäläisten vankiloiden ovet sulkeutuivat ulkomaalaisille 2011, niin samaan aikaan avautui työ uudestaan Romaniassa.

Romaniaan Tolosilla oli yhteydet jo silloin, kun siellä tapahtui vallankumous 1989 ja Ceaucescujen syrjäyttäminen. Clujin alueella Toloset koordinoivat ja avustavat suurta projektia yhdessä GAiN:n (Global International Network) kanssa. Projekti on 3-osainen;
1. Lastenkeskuksen/ortodoksiseurakunnan tilojen rakentaminen vanhaan navettaan.
2. Bistritan alueen lastenkeskuksen aloittaminen/rakentaminen ja
3. Vankilatyön uudelleenjärjestely sekä vankien hengellinen hoitaminen ja konserttitoiminta.

Pepe on myös äänentoistotekniikan ammattimies. PepeSound on äänentoistofirma, joka palvelee kaikessa äänentoistoon liittyvissä asioissa. Pepellä on myös korkeatasoinen masterointistudio. Toloset toimivat myös CRUn musiikkityön Euroopan koordinaattoreina järjestäen konsertteja amerikkalaisille bändeille Euroopassa.

Merjalla on tärkeä rooli laajassa matkustamistyössä. Hän on se henkilö, joka pitää kaikki käytännön asiat käsissään ja on Pepen kumppanina pitkillä matkoilla ympäri Eurooppaa. Mitään humanitääristä apua ei lähde eteenpäin, etteikö hän ole tarkistanut arvokkaita paketteja. Merja on myös tärkeä henkilö Baselin Naisten Kahvilan -tiimissä. Tämä tiimi suunnittelee suomalaisten naisten tapaamisia useamman kerran vuodessa.

Pepe ja Merja avustavat monin eri tavoin suomalaisten seurakuntien jumalanpalveluselämää Lounais-Saksan ja Baselin alueella. Pepe ja Merja järjestävät myös ulkosuomalaisten evankelioivia laulu- ja elokuvailtoja sekä korkeatasoisia konsertteja. Lähetystyö on "sukuvika", sillä Pepellä on yhteinen kantaisä Karl Leonhard Tolosen kanssa. Karl oli yksi niistä neljästä suomalaisesta lähetyssaarnaajista, jotka 1868 matkustivat Lounais-Afrikkaan Ambomaalle Martti Rautasen kanssa.

Pepellä ja Merjalla on kolme täysi-ikäistä poikaa sekä kaksi lastenlasta.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä