Rukouksen talo on kaikille avoin


Rukouksen talossa opetetaan rukouksesta, rukoillaan yhdessä ja palvellaan rukoilemalla.

Rukouksen talo on kaikille avoin paikka, joka rohkaisee yhteiseen rukoukseen. Se kutsuu niitä, joille rukous on uutta, ja niitä, jotka kokevat rukouksen kutsumuksekseen.


Uusi Rukouksen talot logo

Apostoli Paavali kutsuu meitä rukoilemaan lakkaamatta. Lakkaamaton rukous tarkoittaa katkeamatonta yhteydenpitoa Jeesukseen, ja tästä yhteydestä seurakunta elää. Yhteyden kautta Jumala johdattaa lapsiaan tekemään oikeita asioita erilaisissa olosuhteissa ja eri aikoina. Rukouksen talossa on tilaa monimuotoiselle toiminnalle.

Ensimmäinen Rukouksen talo perustettiin Tampereelle yhteistyössä Tampereen seurakunnan nuoristyön kanssa Maikku Saarisen aloitteesta. Hän kutsui ihmisiä rukoilemaan säännöllisesti seurakunnan työn puolesta. Toimintaan liittyi rukouksen opettaminen ja myös nuorten saaminen mukaan rukoustoimintaan. Syntyi malli talosta, jossa rukoillaan, opetetaan rukouksesta ja palvellaan rukouksella.

Rukouksen taloja on perustettu Kansan Raamattuseuran rohkaisemana  monille Suomen paikkakunnille

Rukouksen talo paikkakunnallesi

Rukouksen talon perustamista varten on hyvä koota tiimi, jossa on sekä seurakunnan työntekijöitä että vapaaehtoisia, ja lähteä yhdessä ohjaajakoulutukseen. Koulutuksessa saa aineistot ja käytännön ohjeet Rukouksen talon perustamiseen ja monipuoliseen toimintaan. Katso tulevat koulutukset!

Valkeakosken rukouksen taloRukouksen talo -toiminta on monimuotoista


Rukouksen talossa voi olla eri huoneita erilaista toimintaa varten. Sama tila riittää kuitenkin moneen tarkoitukseen.

Koulutuksen huone

Rukouskoulutus on tärkeä osa Rukouksen talon toimintaa. Koulutuksen kautta moni arka rukoilija voi ensin tutustua toimintaan ja uskaltautuu sitten astumaan peremmälle taloon. Koulutuksessa rukouksesta riisutaan mahdollisia ennakkoluuloja ja madalletaan yhteiseen rukoukseen osallistumisen kynnystä.

Koulutus on kurssimuotoista. Useimmaat kurssit ovat kuuden viikon pituisia. Jokaiseen kurssiin sisältyy harjoittelemista käytännössä.
AIheina ovat mm.
  • Isä meidän -rukous
  • seurakunnan yhteinen rukous
  • rukoukselle palveleminen ja hoitaminen
  • ylistäminen
  • sielunhoidollinen kohtaaminen

Yhteisen rukouksen huone

Yhteisessä rukouksessa periaatteina ovat:

  • luottamuksellisuus
  • lupa olla hiljaa tai osallistua ääneen rukoillen
  • sovituista ajoista kiinni pitäminen
  • yhteinen tavoite
  • jokaiselle on tilaa

Palvelemisen huone

Jeesus valtuutti kaikki seuraajansa toimimaan valtakuntansa levittäjinä - parantamaan sairaita ja julistamaan evankeliumia (Markus 16:15-18). Arkuus pitää meitä kuitenkin usein sivustaseuraajina.

Rukouksen talossa halutaan etsiä kuuliaisuutta ja noudattaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Ei uhoten, vaan nöyrästi palvellen. Tavoitteena on rohkaista ja siunata, niin että yhä useampi usaltautuisi palvelemaan toisia rukouksella ja yhä useampi saisi kokea parantumisen. 

Nuorten huone

rukous3

Ihanteellista olisi löytää nuorille oma huone, jonka he saisivat sisustaa mielensä mukaan.

Rukoilevan elämätavan opettelu voidaan aloittaa Preikkarissa. Se on rippikoulun käyneille nuorille tarkoitettu rukouskoulu.

Preikkari tukee jokaisen nuoren omaa rukouselämää ja auttaa löytämään uusia ja luovia tapoja rukoilla yhdessä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä