Viisi myyttiä parisuhteesta - totta vai tarua?


prew1-7290

Parisuhteeseen liittyy usein uskomuksia, jotka saattavat ohjata ajatuksiamme ja toimintaamme. Katsomalla uskomusten toiselle puolen näemme asioita ehkä eri valossa kuin aikaisemmin.

"Jos on rakkautta, siitä luonnollisesti seuraa hyvä ja antoisa perhe-elämä."

Useimpien on ponnisteltava hyvän perhe-elämän eteen. Liian usein pidämme elämämme tärkeintä ihmissuhdetta itsestäänselvyytenä. Avioliitto ja perhe-elämä tarvitsee enemmän kuin rakkautta - se vaatii joskus silkkaa kovaa työtä.

"Useimmilla perheillä on riittävästi aikaa kehittää hyviä tapoja ja taitoja perheen sisäisessä kommunikaatiossa."

Tosiasia on, että meillä ei ole kylliksi aikaa. Tavat ja kommunikaatiomallit opitaan varhain ja kuten kaikkien tapojen kohdalla, niitä on myöhemmin vaikea muuttaa. Meillä on taipumus siirtää hyvät ideat ja muutokset huomiseen, muuta joskus huomista ei tunnu tulevankaan.

"Ihmiset, jotka ovat eläneet kauan yhdessä, pystyvät ymmärtämään toistensa ajatuksetkin." 

Totta on, että käyttäytymisemme on usein ennustettavissa, mutta toistemme ajatuksia emme kykene oivaltamaan - väärin ymmärtämään kykenemme kyllä yllättävän helposti. Kasvamme ja muutumme koko ajan. Puhuminen, kysyminen ja kuunteleminen tekevät elämän rikkaaksi.

"Koskettaminen ja hellyydenosoitukset kuuluvat etupäässä nuorille ja vastanaineille."

Nuori aviopari tarvitsee kosketusta ja hellyyttä, mutta kukaan ei koskaan kasva niiden tarpeesta eroon. Halaus voi merkitä enemmän kuin tuhat sanaa oli ikä mitä tahansa.

"Ristiriidat ovat tavallisesti merkki siitä, että rakkaus on lopussa."

Ristiriita merkitsee usein sitä, että rakkaus on todella elävää ja yrittää murtautua niiden muurien läpi, joita kahden ihmisen välille on kasvanut.

Konflikti on usein väistämätön tosiasia. Tyynnyttely tai epäkypsä yksimielisyys vain ristiriidan välttämiseksi harvoin toimii. Syyttely saa aikaan vastarintaa, yritys olla pelkästään järkevä jättää tunteet ratkaisematta.

Muuta hedelmällistä vaihtoehtoa ei löydy kuin silloin tällöin pysähtyä purkamaan vyyhteä, kuuntelemaan toisen tunteita ja ajatuksia avoimesti ja rehellisesti. Tällöin ristiriita voi johtaa syvempään ymmärtämiseen ja rakkauden lujittumiseen.


Palaute
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä