Miesten KRITO


Krito-ryhmiä voi teemoittaa eri tavoin Krito-materiaalien tai osallistujien elämäntilanteen mukaan. Yksi mahdollisuus on järjestää Krito-ryhmä erityisesti miehille. Se voi madaltaa miesten kynnystä osallistua vertaisryhmään.

Miesten KRITO:n pelisäännöt ja toteutustavat vastaavat "tavallista" Krito-ryhmää. Se on sielunhoidollinen vertaisryhmä, kokemuksien ja tuntemuksien jakamista pienryhmässä. Pelisääntöjä ovat mm. luottamuksellisuus, ajan jakaminen tasan ryhmäläisten kesken ja toisten kuunteleminen ilman neuvomista.

Miesten Kriton yhteyshenkilö
Pekka Pökälä,
pekka.pokala@dnainternet.net
 p. 044 588 5525.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä