Krito-aineistoa


Matka valoon - kriisistä voi toipua

Matka Valoon

Koemme kriisejä elämän muutos- ja murrosvaiheissa. Usein ne tulevat pyytämättä ja yllätyksenä. Toipumisen prosessi voi olla pitkä ja monivaiheinen, mutta se voi myös olla matka lisääntyvään valoon omassa elämässä.

Matka valoon -kriisistä voi toipua on kirjoitettu ryhmäaineistoksi, mutta sitä voi käyttää myös omassa työskentelyssä. Kirjassa käydään läpi erilaisia kriisejä, traumatisoitumista ja toipumista.


Kirjoittajat pastori Ulla Halttunen ja psykoterapeutti Paula Tähtinen.

Hinta: 19,00 €

Tilaa nettikirjakauppa.com.Toiveena sisäinen paraneminen

kansi Toiveena sis par pieni

Kirjassa käsitellään toipumisen kannalta keskeisiä alueita. Teemoja ovat mm.

  • Minun kipuni
  • Kuka minä olen? Mistä minä tulen?
  • Mitä ahdistus on? Mitä masennus on?
  • Itsetunto
  • Millaisia minun tunteeni ja kokemukseni ovat?
  • Mitä on toipuminen?

Kirja tarjoaa välineitä teemojen työstämiseen tekstin, toipumistarinoiden, runojen ja tehtävien muodossa. Kirja on tarkoitettu Krito-ryhmän työkirjaksi, mutta se sopii myös itsenäiseen työskentelyyn.

Kirjoittajina ovat psykologi, psykoterapeutti Mirja Sinkkonen ja psykoterapeutti Paula Tähtinen.

Rovasti Jorma Kalajoki on kirjoittanut kristillisen toipumistyön teologista perustaa käsittelevän luvun. Lisäksi kirjassa on suomalaisia toipumistarinoita.

Ovh. 18.50 € kirjakaupoista tai nettikirjakauppa.com.Lupa tuntea

kansi Lupa tuntea pieni

Lupa tuntea -kirjassa käsitellään tunteiden syntyä, tunnistamista, nimeämistä ja kokemista. Kirjassa pohditaan myös kyvyttömyyttä tunnistaa ja kokea omia tunteita sekä tunteiden torjuntaa.

Miten vapautua elämää rajoittavista peloista? Miten tulla näkyväksi häpeän alta? Uskaltaisiko vihdoin myös iloita ja unelmoida? Kirja tarjoaa välineitä rikkaampaan ja tasapainoisempaan tunne-elämään. Tärkeitä tunne-elämän taitoja voi oppia vielä aikuisenakin.

Kirja sisältää materiaalia Krito-ryhmille ja muille ryhmille, mutta se sopii myös yksilötyöskentelyyn. Luvuissa on teoriaosuus ja kysymyksiä.

Kirjoittajat psykologi ja psykoterapeutti Mirja Sinkkonen ja psykoterapeutti. Paula Tähtinen.

Ovh. 25,00 €, Kirjapaja. Tilaa kirja nettikirjakauppa.com.Elämälle kyllä -toipumisoppaat
Materiaalina voi käyttää Dale ja Juanita Ryanin laatimia Elämälle kyllä -toipumisoppaita, jotka on julkaissut Sininauhaliitto.
Teemoina ovat mm. pelko, häpeä, syyllisyys, katkeruus, viha, huono itsetunto.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä