Rohkaisuksi rukoukseen

  • ”Kun me teemme työtä, me teemme työtä. Kun me rukoilemme, Jumala tekee työtä.” Marli Spieker
  • Rukous on rakkauden osoittamista. Annamme aikaamme ja rukoilemme Jumalan hyvää ihmisten elämään.
  • Siellä missä on paljon rukousta, on paljon siunausta.
  • Rukouksessa saamme itsekin siunauksen. Rukous on Jumalan lähellä oloa.
  • Rukouksessa ei ole kyse suorituksesta, vaan suhteesta. Puhumme Taivaalliselle Isällemme.
  • Jumala ei katso sanojen paljouteen ja rukousten pituuteen. Hän näkee suoraan sydämeen. ”Älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat…” Matt 6:7
  • Rukouksen ei tarvitse olla pitkä ja laaja selostus. Jumala tietää, mitä tarkoitamme! Voimme sanoa rukouksen lyhyesti.
  • Rukous vaikuttaa aina. Joskus se muuttaa rukoilijaa.
  • Jokaisen rukous on tärkeä.
  • ”Siellä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, sillä minä olen heidän keskellään.” Matt 18:20 ”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.” Matt 7: 7
niitty

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä