Ideoita Uskon päivään


Uskon nimipäivä 30.3. on sopiva päivä kutsua ihmisiä rukoilemaan oman paikkakuntansa puolesta ja pyytämään siunausta sen asukkaille. Rukousta voi pitää esillä eri tavoin koko viikon ajan seurakunnan tilaisuuksissa tai järjestää Uskon päivän iltaan erityisen rukousillan teemana oma paikkakunta.
Alla on joitakin ideoita Uskon päivään ja rukouksen elävöittämiseen.

Uskon päivä insta

Tänä vuonna Uskon päivä osuu pitkäperjantaille, mutta pääsiäiseen voi hyvin liittää rukouksen oman paikkakunnan puolesta. Teeman voi sopivalla tavalla sisällyttää koko pääsiäisviikon tilaisuuksiin.

Pääsiäisviikolla kirkkoon tai seurakuntasaliin voi esimerkiksi rakentaa rukouspolun, joka liittyy Jeesuksen kärsimystien pysähdyspaikkoihin. Aiheet voisivat liittyä oman paikkakunnan aiheiden lisäksi maailman kärsimyksiin. Jeesus asettuu kärsivien rinnalle. Polulla voi muistella Kristuksen kärsimystä ja olla rukouksin kärsivien rinnalla. Uskon päivänä voi myös lähteä rukouskävelylle myös omaan lähiympäristöön.

ideoita rukouspolun toteuttamiseen löytyy sivun punaisen palkin alta.Rukousilta oman paikkakunnan puolesta

Ehdotus illan rungoksi  (n. 75-125 min)

 • Alkujuonto ja rukous. 5 min
 • 2-3 laulua, 9 min
 • Laulu 3 min
 • Juonto: kerrotaan rukousosion kulku ja annetaan ohjeistus rukoukseen. 5 min
 • Rukousosio: 3-6 aihetta illan pituudesta riippuen. Kullekin aiheelle on hyvä varata 12–14 minuuttia: 5-6 min aiheen esittelyyn, 5-6 min rukoukseen - ja tovi siirtymisiin, jos ihmiset vaihtavat ryhmiä.
 • Laulu ja loppurukous. 7 min

Illassa pääpaino on rukoilemisella ja tavoitteena, että kaikilla on mahdollisuus osallistua ja rukoilla ääneen. Sen on tietysti vapaaehtoista, rukoilla voi myös hiljaa mielessään. Juontajan on silti hyvä rohkaista ääneen rukoilemiseen. Yksinkertaiset rukoukset ovat riittäviä!  Rukous pareittain tai pienissä ryhmissä voi rohkaista useampia osallistumaan. Kun illassa on vaihtelua, on helpompi keskittyä.

 Katso tästä ideoita illan toteuttamiseen.

Illan voi toteuttaa myös rukouspolkuna.

Siunaus- ja rukouskävely

Mukaan voi kutsua paikkakunnan kaikkien seurakuntien väkeä. Lähdetään yhdessä liikkeelle yksin tai pareittain. Kävelyllä voi olla etukäteen sovittu teema tai kohde, johon keskitytään, esim. käydään eri seurakuntien rakennusten luona siunaamassa kutakin seurakuntaa, tai käydään kouluilla, eri laitosten luona tms.

Kun kävelette, katselkaa silmät avoinna paikkakuntaanne, sen katuja, alueita ja ihmisiä, mitä näette? Voitte keskustella ihmisten kanssa, kysellä millaisia tarpeita eri yhteisöillä on. Kyselkää mitä Jumala haluaa näyttää teille paikkakunnasta.

Kävelyn jälkeen on hyvä palata  vielä yhteen ja rukoilla yhdessä kävelyn aikana nousseiden asioiden puolesta.

Rukouskävelylle voi antaa ihmisille mukaan Siunausta sinulle. -kortteja. Niihin voi halutessaan kirjoittaa oman tervehdyksensä. Kortteja voi tilata tästä.

Lisää ajatuksia rukoukseen oman paikkakunnan puolesta ja rukouskävelyyn voit lukea tästä Rukous avaa ovet -oppaasta.

Siunauksen rukoileminen kohtaamiemme ihmisten puolesta sisältyy myös L10T-askeleisiin.

 Muita ideoita Uskon päivän viettämiseen

 • Laulu- ja musiikki-ilta uskon ja rukouksen laulujen ympärille. Alla ehdotuksia lauluiksi.
 • Uskon päivän -nimipäiväkahvit - Kutsu ystäviä kotiin tai seurakunnan tilaan iltaan, jossa teemana on elämä ja usko.


Rukousilta kodissa

Rukousillan voi järjestää myös yksityiskodissa. Tässä suuntaviivoja kotirukousiltaan.
Tämän sivun kaikkia ideoita voi yhtä hyvin soveltaa kodissa kokoontuvassa piirissä.IDEOITA RUKOUSILLAN TOTEUTTAMISEEN

Ideoita rukousiltaan oman paikkakunnan puolesta

Ennalta valitut henkilöt esittelevät illan rukousaiheet vuorotellen. Kunkin aiheen puolesta rukoillaan ennen kuin siirrytään seuraavaan.

Aiheen esittelyssä voi olla apuna esim. lehtiartikkeli, power-point, joku haastateltava, fläppitaulu. Esittely on kuitenkin hyvä pitää tiiviinä (max. 5 min). Sen jälkeen esittelijä johdattaa osallistujat rukoilemaan aiheen puolesta tai rukous toteutetaan 3-5 hlön ryhmissä, jotka muodostetaan vapaasti. Tässäkin tuodaan esille vapaus rukoilla myös yksin. -Jos esittelyssä käytetään power-point-esitystä, kaikki aiheet on hyvä laittaa samaan esitykseen peräkkäin, näin säästyy aikaa.

On hyvä rohkaista osanottajia rukoilemaan lyhyesti, muutaman virkkeen repliikkirukouksin. Näin jokaisella on mahdollisuus annetun ajan puitteissa rukoilla ääneen, eivätkä vuolaimmat rukoilijat vie tilaa aremmilta. Rukoukselle annetaan aikaa n. 5 minuuttia.

Sitten seuraava esittelijä johdattaa rukoilijat loppurukoukseen aiheen puolesta. Sen jälkeen hän esittelee uuden rukousaiheen ja johdattaa ihmiset rukoukseen sen puolesta. Ryhmiä voi välillä vaihtaa, samalla osallistujat pääsevät hetkeksi jaloittelemaan.

Iltaan voi sisältyä yhteislaulua/ylistystä ja lyhyt opetuspuheenvuoro. Rukoukselle on kuitenkin hyvä antaa eniten aikaa. Lauluihin on hyvä valita mukaan sellaisia, jotka kääntävät katseen Jumalaan ja hänen mahdollisuuksiinsa ongelmien sijasta ja ilta antaisi rohkaisua.

Yksi osio voi olla rukousta osanottajien henkilökohtaisten aiheiden puolesta tai illan päätteeksi on mahdollisuus keskusteluun ja rukouspalveluun.


Rukouksen voi toteuttaa myös rukouspolkuna, jonka varrella aiheet ovat rukouspysäkeillä, joilla osanottajat kiertävät yksin tai pienissä ryhmissä. (Katso erillinen ohje polkuun.)

Ideoita rukouksen elävöittämiseen

 • Pyydä etukäteen rukous- ja kiitosaiheita paikkakunnan viranhaltijoilta, opettajilta, yrittäjiltä jne. tai kutsu eri alojen edustajia iltaan mukaan kertomaan rukousaiheita.
 • Ota mukaan paikkakunnan iso kartta tai useita pieniä karttoja (esim. matkailutoimistosta)
 • Valitse paikallislehdistä tuoreita rukous- ja kiitosaiheita, laita niitä seinälle tai rukouspolun pysäkeille tai jaa osanottajat 2-3 hengen ryhmiin ja anna jokaiseen yksi uutinen tai aihepiiri rukousaiheeksi.
 • Ota kopioita paikallisen lehden seurakuntapalstasta. Rukoilkaa illassa viikon tapahtumien puolesta eri seurakunnissa tai omassa seurakunnassa.
 • Ota valokuvia paikkakunnaltasi ja tulosta niitä paperille, tarvittaessa laminoi tai tee power point. Kuvien kohteina voivat olla esim. paikkakunnan koulut, sairaalat, kadut, poliisilaitos, paloasema, vanhainkoti yms. paikat, joiden puolesta illassa rukoillaan. Kuvia  voi jakaa ryhmille tai käyttää rukouspolulla.
 • Käytä kuvia, joita löytyy lehdistä, kiinnitä seinälle tai rukousasemille.
 • Tilaan voi kiinnittää seinälle rukoukseen rohkaisevia kuvia ja ajatuksia. Niitä voit tulostaa vaikkapa näistä liitteistä:  Rukouskuvia    ja    Kuvia Raamatun tekstein
 • Kiinnitä seinälle rukoustaulu tai alusta, vaikkapa suuri kartonkipahvi, jolle osanottajat voivat kiinnittää posti-it -lapuille kirjoitettamiaan rukous- ja kiitsoaiheita. Tauluja voi olla useampiakin aihepiireittäin. Varaa lappuja ja kyniä lähelle.
 • Ennen Uskon päivää rukouspyyntölaatikon voi laittaa kirkkoon, seurakuntatalolle tai vaikkapa kirjastoon tai kauppaan, jos siihen saa luvan. Varaa laatikon viereen paperia ja kyniä ja ohje rukous- ja kiitosaiheiden antamisesta. Uskon päivän rukousiltaa valmisteleva ryhmä käy läpi jätetyt pyynnöt. Illassa niiden puolesta rukoillaan ja sen jälkeen myös jossain rukousryhmässä.

 • Rukouksen voi toteuttaa myös rukouspolkuna, jonka varrella aiheet ovat rukouspysäkeillä, joilla osanottajat kiertävät yksin tai pienissä ryhmissä. (Katso erillinen ohje polkuun.)

Rukousillan aiheita voi olla esim. paikkakunnan

 • Lapset ja nuoret, koulut ja päiväkodit
 • Lastensuojelulaitokset ja lastensuojelun tarpeessa olevat lapset
 • Vanhukset ja hoitokodit
 • Terveydenhuolto ja sairaat
 • Poliisi ja turvallisuus
 • Työpaikat ja työttömät
 •  Kaupunginhallitus ja johtotehtävissä olevat
 • Turvapaikanhakijat
 • Mielenterveys- ja päihdeongelmaiset
 • Yksinäisyydestä kärsivät

Aiheita valitessanne miettikää rukoillen, mikä on ajankohtaista juuri nyt? Mihin ongelmiin tarvittaisiin ratkaisua? Miten rakkaus ja Jumalan tahto toteutuisi aihealueella? Mikä edistäisi Jumalan valtakuntaa ja ihmisten pelastumista? Aina on hyvä rukoilla siunausta, pelastusta ja Jumalan syvempää tuntemista ihmisille.

Tietoa voi hakea  paikallislehdistä, kuntien nettisivuilta ja kyselemällä työntekijöiltä ja vastuuhenkilöiltä. Monista kaupungeista on olemassa tilastotietoja netissä (esim. kunnat.net). Esittelijäksi voi myös kysyä henkilöä, joka työnsä puolesta tietää jo valmiiksi aihealueesta.

Jos aiheiden esittelyssä käytetään Power Point-esitystä, kaikki aiheet on hyvä olla samassa esityksessä, se säästää aikaa.

Tässä sama teksti pdf-tiedostona.


RUKOUSPOLKU

Siunaa ja varjele meitä!

Rukouspolku oman paikkakunnan puolesta

Yksi mahdollisuus rukoilla oman paikkakunnan puolesta on rakentaa rukouspolku, jonka varrella on useita pysäkkejä. Polku toteutetaan kirkossa tai seurakuntasalissa.

Polulla on useita pysäkkejä omalta paikkakunnalta. Kukin edustaa 1-2 oman paikkakunnan paikkaa tai elämänaluetta. Pysäkillä pyydetään niihin liittyville ihmisille siunausta ja varjelusta.

Illan osanottajat kulkevat polkua yksin, kaksin tai pienissä ryhmissä. Pysäkit voi rakentaa hyvin yksinkertaisesti tai niihin voi koota enemmänkin rekvisiittaa virikkeeksi rukoukseen. Yksinkertaisimmillaan pysäkki voi sisältää paikan nimen, virikekuvan ja valmiin rukouksen. Pysäkit sijoitetaan riittävän suureen seurakuntatilaan sopivan välimatkan päähän toisistaan.

Alla on lueteltu esimerkkejä pysäkeistä. Niitä voisi olla 5-15 riippuen siitä, miten kauan kullakin pysäkillä on tarkoitus viivähtää tai millainen tila on käytettävissä. Pysäkkejä voi keksiä lisää oman paikkakunnan tarpeiden mukaan. Virikekuvina voi käyttää esim. valokuvia omalta paikkakunnalta tai lehtileikkeitä.

Pysäkeille voi myös tulostaa tai hakea matkailutoimistosta paikkakunnan karttoja, ja merkitä niihin se paikka/paikat, minkä puolesta kullakin pysäkillä rukoillaan.

Rukouspolun voi toteuttaa myös vaikkapa perhekerhossa, aikuisten ryhmissä, nuorten illassa tai lasten kanssa. Polkua toteuttamaan voi kutsua eri rukousryhmiä tai nuoria, niin että he saavat valita pysäkit, suunnitella virikekuvat ja rukousaiheet.

Ehdotuksia pysäkeiksi:

 • Koulut ja oppilaitokset
 • Koulutiet ja maantiet
 • Päiväkodit
 • Vanhusten hoitokodit ja asuntolat
 • Terveyskeskus/sairaala
 • Kunnan virastotalo/kaupungintalo
 • Poliisilaitos
 • Paloasema
 • Kodit
 • Työpaikat

Muita mahdollisia pysäkkejä:

Kaupat ja ostoskeskukset
Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköt
Kirjasto
Kirkko
Lastenkodit/vastaanottokodit
Päihdehoitolaitokset/katkaisuasemat
Rautatie- ja linja-autoasema
Ravintolat
Tehtaat ja yritykset
Urheilukeskukset/ -kentät
Vastaanottokeskus/hätämajoitusyksikkö 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä