Trons Natt ‐ Uskon Yö

Ett riksomfattande gemensamt församlingsevenemang 28.10.2017.

Evenemangets idé är att föra fram konst som uttrycksmedel för tro vid en och samma tidpunkt i alla landets församlingar.

Samtidigt kan det förena konstnärer från olika områden till att göra något fint i sin lokala kyrka och för den lokala ortens bästa.

rajaus 3
Evenemangets program kan byggas upp av musik och av andra konstarter. Innehållet i det lokala evenemanget skapas individuellt av varje församling.

Eventuella intäkter från evenemanget förmedlas till ett välgörenhetsobjekt som församlingen
och kvällens konstnärer väljer tillsammans.

Idén bakom Trons Natt grundar sig på de Trons Natt (Uskon Yö) ‐evenemang som Anna‐Mari
Kaskinen
har anordnat i Kansan Raamattuseuras – Folkets Bibelsällskaps kursgård Vivamo i Lojo.

Tanken har varit att ge kristet engagerade konstnärer en plats att utöva sin konst och samtidigt en möjlighet att träffa varandra. Trons Natt syftar även på den inre natt eller ödemark som man kan uppleva under sin andliga livsvandring. Den innebär att vandra vidare i trons och tvivlets gränsmarker.

Landsomfattande synlighet genom ett gemensamt evenemang

Landsomfattande intresse och synlighet skapas i och med att evenemanget äger rum samtidigt i hela Finland.

Kansan Raamattuseura (Folkets Bibelsällskap) svarar för informationsspridning om Trons Nattevenemangeti olika medier. Kansan Raamattuseura svarar för den landsomfattande mediekampanjen för Trons Natt i olika medier (radio, TV, tidningar, affischer, logos mm.).

Utgifterna i samband med den gemensamma mediekampanjen täcks av deltagaravgifter, som
även berättigar till:

  • marknadsföringsmaterial och tilläggsmaterial för utskrift och spridning till den lokala pressen (materialet förmedlas via evenemangets webbsidor);
  • en länk till församlingens evenemangssida på hemsidan uskonyo.fi;
  • användning av evenemangets gemensamma idébank vid förverkligandet av det lokala evenemanget.

Deltagaravgif:
  • 100 € / församling


Ni kan anmäla ert intresse och församlingens kontaktperson genom att fylla in anmälningsblanketten här.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä