Raamattuopetus - seurakunnan perusta


Raamatun tunteminen evankeliumin perusasioiden taustana ja hengellisessä kasvun pohjana on tärkeää. Ihmiset ovat myös entistä kiinnostuneempia tutkimaan Raamattua ja saamaan tietoa sen sisällöstä.  Raamatunopettamiseen on tärkeää panostaa. Tälle sivulla olemme koonneet sinulle tietoa raamatunopetukseen liittyvästä tarjonnastamme.

KRS:n raamattuopettajia

Riitta Keskimäki

 Riitta Keskimäki
Riitta Keskimäki tuo opetuksessaan esille Raamatun ja pelastushistorian laajojan kokonaisuuksia. Hän on vahva Vanhan testamentin ja  juutalaisuuden tuntija ja hän käyttää sujuvasti alkukieliä Raamattua tutkiessaan .Hän haluaa  sytyttää kuulijoissaan paneutua Raamattuun pintaa syvemmältä.

Hänen aiheitaan ovat mm.

 • Raamatun naisia
 • Evankeliumi Daavidin mukaan
 • Aabrahamista Moosekseen
 • Vanha testamentti avautuu
 • Jumalan kasvot
 • Psalmien aarteita
 • Juutalainen Jeesus
 • Danielin kirja


Lue lisää.Olli Seppänen

Olli Seppänen pitää Raamatun kirjoista tiivistettyjä lyhempiä esityksiä tai opettaa pidempiä sarjoja. Hänen aiheitaan ovat erityisesti tässä mainitut kirjat. Joidenkin kirjojen yhteydessä on mainittu  esimerkkejä niistä nousevista aiheista.

1-5  Mooseksen kirjat

 • Jeesus viidessä Mooseksen kirjassa - Armoa alusta loppuun
 • Jumalan toiminta Israelin historiassa – Hänen armonsa ja pyhyytensä ilmeneminen
  Jumalan toiminta Israelin historiassa voi rohkaista ja varjella meitä

Joosua

 • Ottakaa maa haltuunne - Pelastus on lahja, mutta pelastettuna eläminen usein levon lisäksi taistelua

Samuelin kirjat

 • Daavid, Jumalan mielen mukainen mies - Daavidin elämän vahvuudet, heikkoudet, ilot ja kärsimykset meille rohkaisuna

Jeremia

 • Antakaa Jumalalle kunnia - Kääntykää minun puoleeni, että saisin siunata teitä

Joona

 • Pakomatkallako? - Hän ei sinusta luovu

 

Uuden testamentin kirjoista

 •  Luukkaan evankeliumi
 • Johanneksen evankeliumi
 • Apostolien teot
 • Roomalaiskirje
 • Johanneksen ilmestys

Teemoittain

 • Sovitus, lunastus, vanhurskautus
 • Jeesus – Jumala ja Ihminen
 • Israel Jumalan pelastushistoriassa
 • Pelastushistorian liitot
 • Veren merkitys RaamatussaRaamattuopetus teemoittain

Matti Mäkinen

Matti Mäkisellä on takanaan vuosien kokemus nuorisotyöstä Tampereen seurakuntayhtymässä. Hän tuli kouluttajaksi  EVKOn koulutustiimiin, syksyllä 2012. Ennen sitä hän vastasi Tampereen keskustan seurakuntien nuorten aikuisten Voimala-työstä.

– Olen saanut oppia tuntemaan uutta sukupolvea, jossa totisesti on kirkon tulevaisuus. Nuoria vahvoja kristittyjä, jotka ovat valmiita antamaan ajastaan ja energiastaan seurakunnan hyväksi. Voimalassa olen saanut kasvaa kohti uusia ajatuksia toimivasta ja varustavasta seurakunnasta.

– Haluan olla rohkaisemassa ja innostamassa eri-ikäisiä ihmisiä kuuntelemaan Jumalan ääntä elämässään ja tekemään rohkeasti ratkaisuja polulle, jota Jumala haluaa avata.

Lue lisää.Virpi NymanVirpi Nyman

Pastori Virpi Nyman  tunnetaan selkeänä ja innostavana opettajana. Hän opettaa mielellään Raamattua yhdistäen opetukseen myös musiikkia. Häneltä luonnistuu helposti niin yhteislaulujen säestäminen kuin yksinlaulukin.  Musiikin kautta evankeliumin julistaminen on osa hänen kutsumustaan.

Kalle Virta


- Jospa naamarinsa takaa voisi vähän kurkistaa ja saisi luvan hengittää! 
Se oli varatoiminnanjohtaja ja pastori Kalle Virran hartain toive rippikouluikäisenä. Nuorena ja tunnollisena hän koki ihmisten odotusten paineen jo varhain. Ja silloin Jumala tuli todeksi.

- Rippikoulussa Jumala vastasi miun kaipaukseeni saada olla Iha-Vaa-Kalle. Ei mikään luottamusoppilas, luottokaveri, hymypoika tai kuoropoika. Miulle Jumalan evankeliumi on, että Jeesus riittää. Miun ei tartte enää! Päätin, että tää vapautus Jumalan syyttävästä katseesta on se asia elämässä, jota mie kannan mukanani – sain vapauden hengittää.

Iloiseksi karjalaispojaksi itseään luonnehtiva Kalle opiskeli ensin diakoniksi ja sitten teologiksi. Diakonian maailma toi elämään värit.

- Ei elämä aina mene ihanteiden ja tavoitteiden mukaan. Siinä on mukana niin monta harmaankin sävyä, että oli pakko luopua mustavalkoisuudesta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihanteista pitäisi luopua. Meillä pitää vain olla sama armollisuus, joka Jumalalla on meidän elämää kohtaan.

Musiikki on Kalle Virralle tärkeä osa elämää.  Hän on klassinen yksinlaulaja ja säestää pianolla itseään ja yhteislauluja. Musiikki onkin hänelle tärkeä työväline evankelioimisessa: hyvässä konsertissa Jumala, Sana ja Sävel kulkee käsi kädessä.

- Kun musiikin kautta pääsemme tunteen kielelle, pääsemme lähelle sydäntä. Ja kun olemme lähellä sydäntä, Jumala toimii.

Kalle Virta toimi Kansan Raamattuseuran nuorisodiakonina vuosina 2002-2006. Syksyllä 2010 hänet kutsuttiin KRS:n varatoiminnanjohtajaksi. Hänet vihittiin papiksi toukokuussa 2011.Hannu Nyman

Hannu NymanRovasti ja Sana-lehden päätoimittaja Hannu Nyman tunnetaan sekä kantaaottavana kirjoittajana että oivallisena puhujana. Hän siirtyi lyhyen seurakuntajakson jälkeen Kansan Raamattuseuran palvelukseen, jossa hän toimi ensin vuosina 1979-89 ja sittemmin vuodesta 1998 alkaen edelleen. Sana-lehden päätoimittajana hän on toiminut  vuosina 2003-2015. KRS:n toiminnanjohtajana hän palveli vuosina 2003 - 2010.

Nyman on toiminut vuoden YK-pappina Golanilla (1983-84), Askel-lehden päätoimittajana (1989-95) sekä Kotimaa-yhtiöiden seurakuntalehtien julkaisujohtajana (1995-97). Moni muistaa hänet myös Pro Fide -gospelyhtyeen kosketinsoittajana vuosilta 1966-74.

Hänen keskeisiä teemojaan ovat

 • Raamatun rosoiset miehet
 • Lähi-idän poliittinen historia
 • Kristinusko ja muut uskonnot.


Maija Nyman

Maija Nyman

"Elämä on rosoista ja sitä on ihminenkin. Mutta keskeneräisyys on sittenkin riittävän hyvää elämää."

Maija Nyman on sairaanhoitaja, kirjailija ja toimittaja. Hän on pidetty luennoitsija erilaissa työyhteisöissä, seminaareissa ja naisten tapahtumissa.

Luentojen aiheet käsittelevät naisen elämänkaarta, elämän erilaisten roolien ristipaineita, oman itsensä ja lähisuhteiden pohdintaa ja sovinnontekoa. Raamatun naiskohtalot nykynaisten rinnalla avaavat myös ryhmätutkiskelun mahdollisuuksia Naisia kaivolla - nimisen kirjan avulla.

"Ihmisen eletyt vaiheet ovat hänen voimavaransa tai painolastinsa. Jokaisella on omat salaiset kansionsa, joiden avaaminen aiheuttaa sekä tuskaa että vapautumista. Itsensä hyväksyminen ja oman elämänkaarensa arvostaminen avaa yhteyden myös toisten kanssa rehellisemmällä ja aidommalla tavalla. Raamatun henkilökohtaloiden kautta voimme nähdä, että kriisi onkin uusi mahdollisuus. Epäonnistuminen ja tappio vievät syvemmälle itsensä ja elämän tuntemiseen."

Maija pitää myös miehensä Hannu Nymanin kanssa  suosittuja  Ilta rakkaudelle -parisuhdetapahtumia. Nymanit toimivat järjestävän seurakunnan apuna suunnittelussa, ovat illan juontajia ja parisuhdeasian luennoitsijoita.Merja Luukkonen

Merja Luukkonen ja Lilli - pieniLapsi- ja perhetyöntekijä Merja Luukkonen tutustui Jeesukseen lastenleirillä 11-vuotiaana. Siitä lähtien hän on halunnut olla kertomassa niin lapsille kuin aikuisille ilosanomaa Vapahtajasta. Tärkeäksi työvälineeksi on muotoutunut nukketeatteri Sananjalka, joka esiintyy kaikenikäisille niin seurakunnissa, kouluissa, päiväkodeissa kuin erilaisissa tapahtumissa.


-  Nuket avaavat evankeliumia ihmeellisellä tavalla, sillä niiden tarinoista niin lapset kuin aikuiset löytävät yhtymäkohtia omaan elämään. Nukketeatterikurssilla, joita ohjaan, on mahdollisuus saada uusia työkaluja myös omaan työhönsä.

Merja kiertää myös erilaisissa naistenilloissa ja -tapahtumissa puhumassa Jumalan parantavasta voimasta ja hyväksyvästä rakkaudesta.  Oman toipumistarinansa kautta hänellä on kokemus rinnallakulkemisen eheyttävästä voimasta. Näistä vaiheista voi lukea lisää myös Karas-Sanan kustantamasta teoksesta Toiveena sisäinen paraneminen. 

- Voi olla, että olen itse tässä hetkessä toisen tukena, mutta yhtälailla tarvitsen rinnallakulkijaa. Haluaisin rohkaista siihen, että saa tarvita muita! Taivaan Isä on myös aina meitä varten, Häneltä löytyy täsmälääke jokaiseen tilanteeseen.  

Merja tekee työtä myös miehensä Eskon kanssa erilaisissa tapahtumissa ja seurakuntavierailuilla.

Nukketeatteri Sananjalan ohjelmistossa esimerkiksi esitys Hyvä paimen soveltuu hyvin raamattuopetuksen sisältöä rikastuttamaan. Esitys sisältää raamatunkertomukset: Martta ja Maria, Hyvä Paimen ja Tuhlaajapoika. Ne voidaan esittää kokonaisuutena tai erillisinä.
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä