Seniorityön täydennyskoulutus


Työntekijöille ja vapaaehtoisille tarkoitettuja täydennyskoulutuksia ja teemapäiviä järjestetään sekä Vivamossa, Lohjalla että tilauksesta seurakunnissa ja rovastikunnallisissa koulutustapahtumissa.  Koulutuspäivät antavat lisävalmiuksia pienryhmätoimintaan sekä kehittävät ja ylläpitävät monipuolista ammattitaitoa.

Vivamo-opisto järjestää koulutus- ja virkistyspäiviä myös tilauksesta esim. seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille. Tulemme pitämään kurssien aiheisiin liittyviä luentoja myös seurakunnissa ja vanhustenpiireissä.

Vivamo-opisto on tuottanut ryhmänvetäjien avuksi 6-10 kokoontumiskerran aineistoja, joiden käyttöön perehdytetään koulutuspäivillä.


Täydennyskoulutukset työntekijöille ja vapaaehtoisille 2019

Perehdytys saattohoitoon 29.-30.1.

Osallistuja perehtyy saattohoidon kysymyksiin fyysiseltä, henkiseltä ja hengelliseltä kannalta niin potilaan, henkilökunnan kuin omaisen näkökulmasta.

Eloa ja iloa eläkevuosiin – ohjaajakoulutus ikääntyvien kerhojen ohjaajille 12.-13.2.

Koulutuksessa käsitellään 12 kerran kerhoaineisto, joka sisältää mm. liikunta-, aivovoimistelu- ja luovan toiminnan harjoituksia sekä keskustelunalustuksia eläkeläisille tärkeistä asioista.

Vapaa pianosäestys I, II ja III - jaksot5.-6.3., 9.-10.4 ja 24.-25.9.

Perehdytään sointumerkeistä soittamiseen ja yhteislaulujen säestämiseen.

Muistatko vielä, muistiongelmaisten muisteluryhmien ohjaajakoulutus 10.-11.9.

Kurssi on tarkoitettu muistiongelmaisten ryhmiin ja sisältää kuuden kokoontumiskerran ohjelmiston. Koulutuksessa saat tietoa mm. muistihäiriöistä, taiteen käytöstä muistihäiriöisten ryhmässä, tietoa musiikin vaikutuksesta muistihäiriöissä, liikuntaohjeita..

Eläkkeelle siirtyjien kurssi 30.8.-1.9.

Osallistuja saa tukea eläkkeelle siirtymiseen, fyysisen, henkisen, hengellisen ja sosiaalisen elämän kannalta.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä