Yhdessä liikkeelle!

Evankeliumin eteenpäin välittäminen on kaikkien kristittyjen yhteinen tehtävä. Työtapoja ja -välineitä on suuri kirjo. Jokaiselle löytyy varmasti jotain itselle sopivaa.

Evankelistakurssilaiset Lohjan torilla 2013, kuvaaja Virpi Nyman

L10T

L10T on elämäntapa, joka rohkaisee välittämään evankeliumin sanomaa lähimmäisille sanoin ja teoin arjen keskellä.  Teemat nousevat Luukkaan evankeliumin 10. luvusta.

Lue lisää L10T-koulutuksesta.


Todistajana ja julistajana -kurssi 2018-2019

Kurssi vahvistaa evankelioimisnäkyä ja antaa uusia virikkeitä seurakunnan rakentamiseen, todistajan tehtävään ja evankelistan kutsumukseen.

Koulutus on vuoden kestävä prosessi, joka sisältää kolme lähijaksoa Vivamossa, Lohjalla ja käytännön harjoittelua niiden välillä. Ensimmäinen jakso on toukokuussa 2018 ja  kaksi muuta jaksoa marraskuussa 2018 ja toukokuussa 2019. Prosessinomaisen luonteensa takia osallistujilta edellytetään kokoaikaista osallistumista ja sitoutumista vuoden ajaksi.

Tarkemmat tiedot kurssista ja sille hakemisesta löydätä tästä.

Kerromme Jumalan rakkaudesta

Kurssi varustaa osanottajat välittämään evankeliumin sanomaa ihmisille ymmärrettävästi ja armollisesti. Kurssi sisältää viisi kokoontumiskertaa, joista kukin sisältää  raamattuopetuksen ja käytännöllisen seminaarin kuinka kertoa evankeliumin sanoma toisille. Kuudentena kurssi-iltana lähdetään liikkeelle esim. viemään seurakunnan tervehdystä seurakuntaan muuttaneille. Useamman kerran iltakurssin sijasta, opetus voidaan järjestää myös esim. yhden viikonlopun aikana.

Aikaa keskustelulle sekä yhteiseen rukoukseen. Käytännön harjoituksissa opittua saa soveltaa käytäntöön. Osallistujat saavat kattavan kurssiaineiston, jossa on kaikkien raamattuopetusten ja seminaarien sisällöt.Evankelistakurssilaisten palautteita

Todistajana ja julistajana -koulutukseen osallistuneiden palautteita


Onko palvelupaikkasi seurakunnassa vahvistunut koulutuksen myötä ja miten (tai miten palvelupaikka on löytynyt, jos sitä ei aiemmin ole ollut)? Minkälaista evästystä koulutus antoi tehtävääsi?

- Sain tukea omaan kasvuprosessiin, joitakin käytännön työkaluja ja ideaa, kuinka rohkaista muitakin evankelistan työhön. Hienoa nähdä erilaisten ihmisten kasvua ja oman paikan löytämistä.

- Hyvää evästystä, mutta käyttötarkoitus selvinnee myöhemmin.

- Palvelupaikka on vahvistunut koulutuksen myötä. Koulutus antoi itsetuntemusta, rohkeutta, syvyyttä ja halua enemmän tukeutua Sanaan.

- Koulutus on selkeyttänyt oman kutsumustani. Palvelupaikka ei ole vielä löytynyt, mutta luottamus siihen on, että Jumalan avaa oikeat ovet.

- Rohkeutta, tietoa kaiken kaikkiaan uskosta, Jeesuksesta, Jumalan valtakunnasta, lähetystyöstä, evankelioinnista, erilaisista ”työkaluista” ja toimintatavoista. Kurssikavereiden ja opettajien tuki on korvaamatonta.

- Kyllä! Olen uskaltanut ja oppinut sanomaan ei, kun tehtävä ei ole tuntunut omalta, vaikka olisin siitä aiemmin tehnyt. Olen löytänyt puhumisen ilon ja päässyt irti peloista ja jännittämisestä. Uskallan puhua omin sanoin, vapaana Herrassa!Muita koulutuksia
Missiota tai evankelioimiskampanjaa suunniteltaessa kannattaa tehdä koulutussuunnitelma, millaista varustamista tarvitaan sitä ennen ja mitä tarjotaan tapahtuman jälkeen (jälkihoito).

  • Alfa-kurssi on kymmenen viikon kurssi kristinuskon perusasioista. Se sopii esim. missiotapahtuman jatkoksi. Alfa-kurssin käynnistäminen edellyttää Alfa-ohjaajakoulutuksen käymistä.
  • Vierelläkulkijana - sielunhoidon kurssien (perus- ja jatkokurssi) tavoitteena on rohkaista tavallista seurakuntalaista sielunhoidolliseen kohtaamiseen. Koulutus voi liittyä esim. missiotapahtuman edelle varustamaan vapaaehtoisia kuuntelemaan lähimmäisiään.
  • Ryhmätyössä on ytyä -kurssilla halutaan rohkaista ja varustaa seurakuntalaisia sekä ohjaamaan pienryhmän toimintaa että olemaan rakentavasti ryhmän jäsen.


Sopivia pienryhmäaineistoja evankelioivan tapahtuman jälkeen:
  • Luukas kertoo Jeesuksesta
  • Eläköön elämä
  • Lukkarinkoulu
  • Kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä