Vanhemmuuden palikat -koulutus


Vanhemmuuden palikat -koulutuspäivä on monipuolinen ja kokemuksellinen työskentely, joka antaa käytännölliset eväät käsitellä vanhemmuuden haasteellisia aiheita erilaisten ryhmien kanssa.  

Koulutus on suunnattu kuntien ja seurakuntien varhaiskasvatuksen-, rippikoulu-, sekä diakoniatyön työntekjöille ja äiti-lapsipiireissä työskenteleville vapaaehtoisille.  

Anuja Jukka Mattsson palikkatalossa

Koulutuksessa tutustutaan toiminnallisin ryhmätyömenetelmin Vanhemmuuden palikkataloon ja saadaan virikkeitä Vanhemmuuden palikat –työvälineen käyttöön. 

Osallistujat saavat palikoihin liittyvän aineiston, päivässä käytetyt harjoitukset kirjallisena sekä Meidän perheen hyvä arki -kirjan (L.Sibley). 

Kouluttajat: Anu ja Jukka Mattsson 

Vanhemmuuden palikat -peruskoulutuspäivän kulku

9.00

Aloitus ja virittyminen päivän teemoihin

9.30

Sitoutuminen, Tunteet ja Riidat vanhemmuudessa

10.50

Seksuaalisuus, Sanat ja Teot

12.00

Lounas

12.45

Luottamus, Anteeksianto ja Rakkaus

14.00

Kahvi

14.15

Harjoittelua ja soveltamista

15.15

Kysymyksiä, yhteenvetoa ja hartaus

Palikkatalo työvälineenä

Vanhemmuuden palikat on sovellus Parisuhteen palikat -työvälineestä seurakuntien, kuntien ja järjestöjen perhetyöhön. Se on havainnollinen työväline vanhemmuuden tukemiseen. Palikkataloa käytetään tässä vanhemman ja lapsen suhteen tarkasteluun. Talo konkretisoi käytännönläheisesti vanhemmuuden eri alueita ja ohjaa keskustelemaan siitä.

Vanhemmuuden palikat on konkreettinen, puinen palikkatalo, joka jäsentää vanhemmuuden yhdeksään tärkeään alueeseen:  sitoutuminen, tunteet, seksuaalisuus, riidat, sanat, teot, luottamus, anteeksianto ja rakkaus. Työväline sopii monenlaisille vanhemmille iästä ja kulttuuritaustasta riippumatta esimerkiksi uus- ja monikulttuurisiin perheisiin, sekä yksinhuoltajille.

Katso myös: Vanhemmuuden palikat -peruskoulutuspäivä Tampereella 11.10.2017


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä