Parisuhteen palikat -peruskoulutus


palikkatalo perus

Parisuhteen palikat -peruskoulutuksen tavoitteena on tutustua monipuolisesti Parisuhteen palikkataloon ja saada virikkeitä Parisuhteen palikat -työvälineen käyttöön perheitä ja avioliittoja vahvistavassa työssä.

Koulutus on suunnattu kirkon, kunnan ja järjestöjen työntekijöille sekä vapaaehtoisille. Ryhmään otetaan 10 – 30 henkilöä.

Koulutus toteutetaan toiminnallisin ryhmätyömenetelmin. Jokainen osallistuja saa palikoihin liittyvää aineistoa ja päivässä käytetyt harjoitteet kirjallisena. Oheismateriaalina toimii parisuhteen teemakortti. Kortteja voi käyttää yhdessä palikkatalon kanssa esimerkiksi luennoilla, leireillä ja ryhmissä sekä parikohtaisissa tapaamisissa. Lisäksi on painatettu myös Parisuhteen rukouskortti.

Kouluttajana toimii Samassa Veneessä -aviopari- ja perhetyön koordinaattori Anu Mattsson.

Koulutuspäivän rakenne:

9 – 9.45 Yhteinen aloitus: Mistä tulemme, ketä olemme?
10 - 12Mitkä ovat parisuhteen palikat? Toiminnallinen tutustuminen palikoiden taustaan, ideaan ja teemoihin
12Lounas
13Valkoinen palikka erityistarkastelussa
14Kahvi
14.30Miten sovellan oppimaani? Harjoittelua
15.30-16Yhteenvetoa päivästä ja hartaus

Palikkatalo työvälineenä

Kirkkohallituksen ja kristillistä avioliittotyötä tekevien tahojen kehittämä Parisuhteen palikkatalo konkretisoi käytännönläheisesti parisuhteen eri alueita ja kannustaa keskustelemaan siitä.

Parisuhteen palikat on konkreettinen, puinen palikkatalo, joka jäsentää parisuhteen yhdeksään tärkeään alueeseen: sitoutuminen, tunteet, seksuaalisuus, riidat, sanat, teot, luottamus, anteeksianto ja rakkaus.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä