Kohti kumppanuutta -ryhmäaineisto avioparityöhön


Kohti kumppanuutta (Large)Hyvässäkin liitossa on aina parantamisen varaa. Vaikeassa vaiheessa taas tarvitaan toivon näköaloja. Vertaistuki voi avata tietä eteenpäin. Juuri tätä varten Samassa Veneessä –avioparityö on tuottanut pienryhmille tarkoitetun aineiston Kohti kumppanuutta.

  • Seitsemän kokoontumista aviopariryhmille ja tueksi seurakuntien avioparityöhön.

  • Sopii myös parien omaan työskentelyyn. Aiheina mm. itsetunto, kommunikaatio, ristiriitojen ratkaiseminen ja seksuaalisuus.

  • Alustukset ja kysymyksiä keskustelun pohjaksi, tehtäviä.

Kohti kumppanuutta maksaa 15 €/kpl ja sitä voi tilata nettikirjakauppa.com tai tuotemyynti@sana.fi.

Kohti kumppanuutta -ryhmän ohjaajakoulutus

Järjestämme seurakuntien vapaaehtoisille pienryhmänohjaajille ja työntekijöille koulutusta, jossa  kartutetaan taitoja toimia pienryhmän ohjaajana ja perehdytään Kohti kumppanuutta -materiaalin käyttöön aviopariryhmässä. Lue lisää ja katso tulevat koulutukset!


Parisuhde paremmaksi

Parisuhde paremmaksi


Kohti kumppanuutta -ryhmäaineisto on käytännössä kokeiltu. Pilottiryhmän jäsenet auttoivat aineiston hiomisessa.

Kohti kumppanuutta -aineisto tarjoaa virikkeitä seitsemään kokoontumiskertaan. Sisältö auttaa aviopareja näkemään mitä suhteessaan ja puolisossaan arvostaa ja toisaalta sanoittamaan vaikeilta tuntuvia asioita. Materiaali on ajateltu tueksi seurakuntien avioparityölle.
 

Kirjan ovat laatineet Irma ja Antti Päärni sekä Samassa Veneessä -työn vetäjät Anu ja Jukka Mattsson.

- Nimi Kohti kumppanuutta kertoo työn perusajatuksen, Anu Mattsson perustelee. Parisuhteessa ollaan tasavertaisia, samalla viivalla, toinen toisiaan tukemassa.

- Alustukset keskittyvät avioliiton nykytilaan ja joka päivä vastaan tuleviin asioihin, Anu Mattsson kertoo sisällöstä.

Aiheina ovat muun muassa itsetuntemus, vuorovaikutus, ristiriitojen ratkaiseminen ja seksuaalisuus. Tulevaisuus-osassa mietitään esimerkiksi sitä mitä odottamattomat muutokset, vaikkapa sairaus, voi merkitä parisuhteelle.

- Vaikka aineisto on ajateltu ryhmää varten, se toimii myös oman puolison kanssa parisuhdetta pohdiskellen. Kummallakin on hyvä olla oma kirja, johon voi tehdä muistiinpanoja ja johon voi palata myöhemmin, Anu Mattsson opastaa.

- Materiaalissa ajateltiin myös pareja, jotka ensimmäistä kertaa pohtivat oman parisuhteensa kysymyksiä, Mattssonit toteavat. Ei kannata odotella ongelmien ilmaantumista ennen kuin alkaa tehdä työtä oman parisuhteen hyväksi.

Käytännössä koeteltua aineistoa Asikkalassa Mattssonien johdolla kokoontunut testiryhmä antoi arvokasta palautetta. Mukana oli kolme paria avioliiton eri vaiheissa.

Ryhmän nuorimmalla parilla Jenni ja Petri Mielosella on takanaan neljä yhteistä vuotta.

- Parisuhteen hoitaminen on meille tärkeää ja tämä tuntui hyvältä apuvälineeltä siihen, he toteavat.

- Saimme uutta ajateltavaa toisen huomioon ottamisesta ja toisen tunteiden hyväksymisestä. Opimme ymmärtämään toistemme erilaisuutta ja parisuhteen eri vaiheita.

- Aineiston avulla asioita oli helppo lähestyä ja käsitellä. Kysymykset ja tehtävät auttoivat kohdentamaan asiat omiin kokemuksiin ja tuntemuksiin.

Tukea toisten kokemuksista

Pian 12 vuotta aviossa olleille Katja ja Markku Hämäläiselle kokoontumiset antoivat tervetullutta yhteistä aikaa lapsiperheen arjessa.

- Ryhmässä on hyvä kuulla toisten kokemuksia, ja peilata niitä omaan liittoon. Tällainen työskentely opettaa lisää avoimuutta ja antaa rohkeutta puhua asioista puolison kanssa.

Ryhmän konkareilla Raija ja Jukka Ruoholla on kosolti kokemusta avioliittoleireiltä sekä osanottajina että vetäjinä.

- Vaikka monet asiat olivat tuttuja ja käsiteltyjä, koskaan näitä asioita ei käsitellä liikaa, ja aina voi tehdä uusia ahaa-elämyksiä vaikka takana olisi paljonkin yhteisiä vuosia, he vakuuttavat.

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä