26.1.2017Teksti Vesa Keinonen

Työnteon kirous ja siunaus

Työttömyys aiheuttaa pahoinvointia ja myös tappaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan asia näkyy suurina kuolleisuuseroina työttömien ja työllisten välillä. 25-vuotiaiden työttömien miesten odotettavissa oleva elinaika oli 5,6 vuotta ja naisten 1,7 vuotta lyhyempi kuin työllisten.

Jokaisen lähipiiristä löytyy työtä vailla olevia. Heitä oli Suomessa viime marraskuussa työ- ja elinkeinoministeriön mukaan noin 330 000. Pitkäaikaistyöttömiäkin oli reilusti yli satatuhatta. Tällainen henkilö on ollut yli vuoden ilman työtä.

Yhteiskunnan asenteet ovat kovia. Työtön leimataan helposti lusmuilijaksi. Tämä on kohtuutonta. Nykyään lähes kuka tahansa voi menettää työnsä. Osaaminen tai asennekaan ei auta, jos koko toimiala tai virasto ajetaan alas.

Painetta lisäävät työvoimahallinnon kiristyvät toimenpiteet. Kauniisti puhutaan työttömän aktivoinnista, mutta mukana on syyllistämisen kitkerää makua.

Syntiinlankeemuksen jälkeen ihmisen oli määrä hankkia leipänsä otsa hiessä. Moni työ onkin raskaudessaan ja yksitoikkoisuudessaan sen tekijälle taakka. Mutta usein työ sisältää siunauksen. Se tuo elannon ja antaa elämälle merkitystä.

Ei lisätä arvostelulla työnsä menettäneen tuskaa. Hänellä on jo kannettavanaan painava taakka. Tuetaan tätä lähimmäistämme. Ja rukoillaan mielekkään työn löytymisen puolesta.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä