22.10.2015Teksti Arja-leena PaavolaKuva Istockphoto

Ilmastonmuutos on totta

ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen merkitys on vasta viime vuosina toden teolla tajuttu myös tutkijapiirien ulkopuolella. – Emme ole toteuttaneet käskyä viljellä ja varjella maata, professori Markku Kulmala sanoo.

Kuvaus siitä, mitä maapallon ilmaston lämpenemisestä seuraa, kuulostaa vakavalta: tulvia, aavikoitumista, mereen vajoavia alueita ja äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymistä. Monin paikoin välillisistä seurauksista kärsitään jo nyt esimerkiksi laajojen talousvaikutusten ja eliölajien sukupuuton muodossa.

Ilmastomuutokseen havahduttiin ensimmäisissä arvioissa jo 1800-luvun lopulla. Vasta 1980-luvulla se tuli laajemmin esille tiede yhteisössä saasteiden määrän kasvettua ja niiden vaikutusten käydessä yhä merkittävämmiksi. Nyt ymmärrys ilmiöstä on lisääntynyt.

– Tiedetään, että saasteiden myötä ympäristö muuttuu ja että seuraukset ovat monella tapaa hyvin haitallisia. Joitain korjausliikkeitä on jo saatu aikaiseksi. Esimerkiksi energiatehokkuus sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto on parantunut, kertoo professori Markku Kulmala Helsingin yliopistosta.

– Nämä toimenpiteet jäävät kuitenkin vaikutuksiltaan vähäisiksi, sillä samalla maapallon väestömäärä on kasvanut ja tarvitaan yhä enemmän energiaa, ravintoa ja puhdasta vettä.

Valtiot tekevät sopimuksia ja poliittisia päätöksiä ilmastomuutoksen torjumiseksi, mutta se ei riitä. Tarvitaan kaikkien panosta elinkeinoelämästä yksittäisiin ihmisiin. Lue Sanasta 43/2015, mitä me voimme tehdä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä