Lähettäjän on tärkeä työkaveriPyysalot ja lähettäjät
Seurakuntavierailuilla ja kesäjuhlilla lähettäjiä tulee usein tervehtimään ja kiittämään Pyysaloja heidän työstään. Takarivissä vasemmalta Ulla-Maija Lindroos, Kerttu Suikkanen, Tuuli Isotalo ja Ari Isotalo.

Lähettäjät tekevät Pyysalojen työn mahdolliseksi

Minna ja Jussi Pyysalolla on tärkeä rooli Kansan Raamattuseuran musiikkityössä. Yhtä tärkeitä heidän työssään ovat lähettäjät.

Pariskunta konsertoi, toteuttaa yhteislauluhetkiä, vierailee seurakunnissa ja vastaa monista talon omien suurtapahtumien musiikkikokonaisuuksista. Minna Pyysalo työskentelee KRS-pestin ohella luokanopettajana. Jussi puolestaan on päätoiminen KRS:n musiikkityöntekijä. Heillä on tukenaan noin neljänsadan ihmisen lähettäjärengas.

Tuuli ja Ari Isotalo ovat tukeneet Pyysaloja pitkään. Yhteys on syntynyt musiikin kautta.

– Meistä on tullut lähettäjiä sitä kautta, että olemme seuranneet läheltä Pyysalojen työtä. He tekevät sitä suurella sydämellä, Tuuli kertoo.

Ari-puoliso näkee lähettämisen myös kymmenysasiana.

– On monta mahdollisuutta, mihin voi käyttää rahaansa. Kun rahaa antaa, niin haluaa että se menee oikeaan kohteeseen.

Kerttu Suikkanen on toiminut Pyysalojen lähettäjänä vajaa kymmenen vuotta.

– Minna ja Jussi tekevät ihanaa musiikkia muun muassa koululaisille. Ketä kannattaisi tukea enemmän kuin heitä?

Suikkasen mukaan säännöllisen yhteydenpidon avulla yhteys Pyysaloihin säilyy elävänä.

– Heidän valokuvin varustetut lähettikirjeensä vahvistavat uskoani. Useimmiten vastaankin heille jotain.

Sitoutuminen  edellytys työlle

Ulla-Maija Lindroos ryhtyi Pyysalojen tukijaksi erään heidän kirkkokonserttinsa jälkeen.

– Minna on aikoinaan opettanut nuorinta lastamme. Tiesin että hänellä on hallussaan kieli, jolla kertoa kaikissa esiintymisissä Jeesuksesta.

Joidenkin korvaan perinteinen lähettäjä-termi saattaa kuulostaa vanhahtavalta. Voisikohan sen päivittää johonkin tuoreempaan?

– Minullekin käsite oli aikoinaan vähän outo. Ehkä tukija-sana voisi kertoa paremmin, mistä tässä on kyse. Lähettämisestä voi syntyä mielikuva siitä, että pakataan matkalaukkuja ja lähdetään kauas, Tuuli Isotalo pohtii.

Keikkatyöläiselle  iso merkitys

Minna ja Jussi Pyysalo mieltävät tukiryhmänsä laajaksi työyhteisöksi.

– Liikkuvassa työssämme ajelemme pitkiä matkoja, eikä ole työkavereita, joille asioita voisi jakaa. Silloin on hienoa tietää, että tiimimme onkin todellisuudessa paljon isompi, Minna sanoo.

Säännöllinen viestintä puolin ja toisin on koettu hyvin tärkeäksi. Pyysalot lähettävät kuulumiskirjeensä kerran kuussa.

– Kerromme kohtaamisista konserteissa tai muissa tilanteissa, ajatuksia oman mielen päältä ja oman arkemme asioistakin.

Pyysalot eivät tarkoituksellisesti halua lähettää tukijoilleen "opetuskirjeitä".

– Juuri arkisuudesta ja tavallisen elämän kivuista, kiitoksesta ja armon välähdyksistä saamme eniten kiitosta ja palautetta, Jussi Pyysalo sanoo.

Teksti ja kuva: Vesa Keinonen

 


Ryhdy lähettäjäksi

Haluatko sinä välittää ihmisille toivoa ja evankeliumia? Lähettäjänä tai jonkin työalan kummina voit tehdä sitä yhdessä lähettisi kanssa.

Useimmilla Kansan Raamattuseuran työntekijöillä ja monilla työmuodoilla on takanaan lähettäjiä. He tukevat työntekijää tai työalaa rukouksin ja mahdollisuuksiensa mukaan taloudellisesti. Lähettäjä saa  säännöllisesti ajankohtaisia kuulumisia, rohkaisua Sanasta ja rukousaiheita. Rukousyhteys on vahvasti kahdensuuntaista. Liitytkö mukaan?

Voit liittyä lähettäjäksi  tämän sivun kautta.

Jos haluat tietää lisää lähettäjän tehtävästä, ota yhteyttä: lahettajaosasto@sana.fi

Lähetttäjä pääsee lähelle työntekijää

Lähettäjä pääsee lähelle työntekijää


Suurimmalla osalla Kansan Raamattuseuran työntekijöistä on lähettäjäpiiri, jonka rukoustuki ja rahallinen panostus mahdollistavat työn. Lähettäjä saa säännöllisesti kirjeen siltä työntekijältä, jonka lähettäjäpiirissä hän on. Parhaimmillaan yhteydessä syntyy syvä kokemus työtoveruudesta.

Pekka Keränen on eläkkeellä oleva matematiikan lehtori ja pappi. Pyhätunturilla sijaitsevasta KRS:n toimintakeskuksesta Kairosmajasta tuli Keräsille tärkeä paikka 1980-luvun puolessa välissä. Siellä vietettyjen lomien lisäksi Pekka on ollut rakennustalkoissa ja vetänyt sinne retkiä -90-luvulta saakka.

– Evankeliumi on siellä matalalla. Vaellukset tuntureilla ja erämaissa hoitavat sielua ja ruumista. Ihmiset uudistuvat hengellisesti.

Kairosmajan kannatusyhdistykseen ja isännän Kari Hämäläisen lähettäjäpiiriin Keräset ovat kuuluneet useita vuosia.

– Tulimme vaimoni Maikin kanssa uskoon vuonna 1970. Siitä lähtien olemme olleet mukana hengellisessä työssä ja nähneet, kuinka Jumalan Henki muuttaa ihmisen evankeliumin kautta. Haluamme olla mukana työssä, jossa autetaan ihmisiä uskoon.

Hengellistä rohkaisua kirjeistä

Henkilökohtaisuus ja avoimuus koskettavat lähettäjäkirjeissä myös keraamikko Marja Neuvosta, joka on EVKO:n koulutusjohtajan Virpi Nymanin lähettäjä. Se, että naiset ovat samaa ikäluokkaa, auttaa Marjaa samastumaan Virpin iloihin ja suruihin.

– Minusta oli aivan ihanaa, kun Virpi oli laittanut meilissä myös jotain henkilökohtaista. Mutta tiedän, ettei se ole aina mahdollista varsinkin jos on paljon lähettäjiä.

Kansan Raamattuseura on Marjan hengellinen koti, sillä hän on kotoisin Oronmyllyn läheltä Parikkalasta. Hänestä tuntuu tärkeältä olla jollain tavalla mukana ”Kräsän” työssä. Yhteys jatkuu lähettäjäpiirin kautta.

– Kirjeet rohkaisevat hengellisesti. Teen itse kristillistä esineistöä, kirjeiden hengellinen anti vahvistaa uskoa ja rohkaisee myös omassa työssäni.


Teksti ja kuva: Maarit Eronen


Antaminenkin on lahjaa

Tärkeä opiskelijatyö

J
Lohjalainen Juhani Junnila on mukana KRS:n Turun opiskelijatoiminnassa. Se on ollut luonteva jatko yhteydelle, joka lähti Vivamon rippileiristä ja KRS:n nuorisotyöstä.

‑  Opiskelijatyön tarjoama toiminta ja yhteisö on ollut tärkeä arkeni perustuspilari. Uskoni on uudistunut ja vahvistunut moneen kertaan. Olen tullut tuntemaan elävän Jumalan. Siitä olen kiitollinen kaikille KRS:n työntekijöille, vapaaehtoisille ja toiminnan tukijoille.

Antaminenkin on lahjaa

Juhani on liittynyt myös lähettäjien joukkoon.

‑ Olen ollut Turun opiskelijatyöntekijöiden lähettäjänä jo useamman vuoden, tällä hetkellä Hannu Välimäen piirissä. Haluan mahdollistaa ja tukea Jumalan valtakunnan työtä KRS:n kautta. Haluan myös opetella antamista, vaikka opiskelija ei rahassa uiskentelekaan, tai oikeastaan juuri siksi.

Rahasta ja hengellisen työn taloudellisista tarpeista ja antamisesta voi ja pitää Juhanin mielestä puhua arkailematta.

‑ Monet ajattelevat, että raha on jotenkin huonompi tai vähintäänkin vähemmän pyhä tapa tukea työtä kuin esimerkiksi vapaaehtoisena toimiminen tai jonkin konkreettisen asian lahjoittaminen.

‑ Raha on kuitenkin neutraali vaihdon väline, resurssi, ei hyvä tai paha. Hyvää tai pahaa on suhtautumisemme siihen. Ajattelemmeko, että rahamme ovat “omiamme”, joista sitten hyvää hyvyyttämme valitsemme luopua muiden hyväksi? Kaikkihan elämässämme, terveys, ihmissuhteet, lahjamme, aikamme ja myös rahamme, on lahjaa Jumalalta.

Opiskelijat huomisen vaikuttajia

Opiskelijatyö on Juhani Junnilan mielestä nuorisotyönohella kriittisen tärkeä työmuoto.

‑ Tässä elämänvaiheessa itsenäistymme, muodostamme tärkeimmät ihmissuhteemme ja rakennamme maailmankuvamme.

‑ Moni nuorten hengellisessä toiminnassa mukana ollut menettää opiskeluvaiheessa suhteensa Jumalaan, kun opiskelijaelämän menot vievät mukanaan. On tärkeä ottaa opiskelijoista koppi, ennen kuin niin tapahtuu. Muutoin ei ole seuraavaa sukupolvea, jolle viestikapula hengellisessä työssä voidaan siirtää.

‑ Opiskelijat ovat tulevaisuuden Suomi. Yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että nuoriso ja opiskelijat seuraavat Jeesusta koko sydämestään. Mitä aikaisemmin ihminen löytää yhteyden Jumalaan, sitä enemmän hedelmää hän ehtii elämässään kantaa. Sitä suurempi on menetys, mitä kauemmin ihminen elää läpi parisuhteidensa, lastensa kasvatuksen, opiskelunsa ja työelämänsä tuntematta Jumalaa.

 
Lähettäjä osoittaa tukea ja rohkaisua

Miksi olen lähettäjä?

Leena Niemelä: ”Lähettäjänä osoitan tukea ja rohkaisua”

Leena NiemeläLeena Niemelä Lapualta haluaa lähettäjänä viestittää työntekijälle tukea ja rohkaisua.

– Voin olla mukana tekemässä työtä, jota pidän tärkeänä. On hienoa, että on työntekijöitä, jotka panevat elämänsä likoon Jumalan valtakunnan työssä. Tällaisena aikana kysyy rohkeutta viedä eteenpäin sanomaa Jeesuksesta.

– Työntekijöiden kirjeet ovat rohkaisevia muistutuksia työn tuloksista. Kun kirjeet tulevat säännöllisesti, muistan myös paremmin rukoilla heidän puolestaan.

Niemelä on ollut 20 vuoden aikana neljän eri ihmisen ja lisäksi nuorisotyön lähettäjänä.

– En siis kuitenkaan kaikkien yhtä aikaa. Jos joku on siirtynyt työhön muualle, olen ottanut KRS:sta jonkun toisen tilalle.

Ulla ja Penti Mäki, kuva Heli Karmumäki
Ulla ja Pentti Mäki ovat olleet lähettäjiä jo 20 vuoden ajan.

Pentti ja Ulla Mäki: ”Homma ei pyöri ilman tukijoita”

– Kyllä lähettäjähomman hienous on siinä, että on matkassa mukana, vaikkei itse varsinaiseen työhön lähdekään. Tuemme työtä rukouksen lisäksi rahalla, sillä eihän homma pyöri, jos ei ole varoja.

Pentti ja Raili Mäki aloittivat lähettäjinä jo 20 vuotta sitten.

– Ollaan Railin kanssa aina mietitty kumpikin tykönänsä asiaa, ja sitten kun henkilö on tullut paikalle, esiintynyt ja laittanut listan kiertämään, niin se oli sitten siinä. Uusia on otettu tilalle, jos entinen on siirtynyt muuhun työpaikkaan.

– Eläkkeelle jääminen vaikutti hiukan avustamisen tasoon. Mistään emme ole jääneet vaille emmekä puutteeseen tämän takia.”Silimät ummes” annetaan, eikä siis odoteta vastapalkkiota. Sen tietää, että KRS:ssa avustus menee perille.

Antamisen mallin Pentti sai jo kotoa.  Hänen mummansa tapasi sanoa, että ”lähetä leipäsi vetten yli, niin saat sen satakertaisena takaisin”.

– Serkkupoikani tapasi kiusata mummaa, että ei ole sitä satakertaista rahaa näkynyt, mutta eihän mumma rahaa tarkoittanut.

Heli Karhumäki


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä