Miesten KRITO


Miesten Kriton yhteyshenkilö on Pekka Pökälä, pekka.pokala@dnainternet.net, p. 044 588 5525.

Miesten Kriton tunnuskuva
Krito-ryhmiä voi teemoittaa eri tavoin Krito-materiaalien tai osallistujien elämäntilanteen mukaan. Yksi mahdollisuus on järjestää Krito-ryhmä erityisesti miehille. Se voi madaltaa miesten kynnystä osallistua vertaisryhmään.

Miesten KRITO:n pelisäännöt ja toteutustavat vastaavat "tavallista" Krito-ryhmää. Se on sielunhoidollinen vertaisryhmä, kokemuksien ja tuntemuksien jakamista pienryhmässä. Pelisääntöjä ovat mm. luottamuksellisuus, ajan jakaminen tasan ryhmäläisten kesken ja toisten kuunteleminen ilman neuvomista.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä