Siunaa ja varjele meitä!

Rukouspolku oman paikkakunnan puolesta

Yksi mahdollisuus rukoilla oman paikkakunnan puolesta on rakentaa rukouspolku, jonka varrella on useita pysäkkejä. Polku toteutetaan kirkossa tai seurakuntasalissa.

Polulla on useita pysäkkejä omalta paikkakunnalta. Kukin edustaa 1-2 oman paikkakunnan paikkaa tai elämänaluetta. Pysäkillä pyydetään niihin liittyville ihmisille siunausta ja varjelusta.

Illan osanottajat kulkevat polkua yksin, kaksin tai pienissä ryhmissä. Pysäkit voi rakentaa hyvin yksinkertaisesti tai niihin voi koota enemmänkin rekvisiittaa virikkeeksi rukoukseen. Yksinkertaisimmillaan pysäkki voi sisältää paikan nimen, virikekuvan ja valmiin rukouksen. Pysäkit sijoitetaan riittävän suureen seurakuntatilaan sopivan välimatkan päähän toisistaan.

Alla on joitakin ehdotuksia pysäkeiksi. Niitä kannattaa valita 5-15 riippuen siitä, miten kauan kullakin pysäkillä on tarkoitus viivähtää tai millainen tila on käytettävissä. Pysäkkejä voi miettiä lisää oman paikkakunnan tarpeiden mukaan.

Virikekuvina voi käyttää esim. valokuvia omalta paikkakunnalta, lehtileikkeitä paikallislehdistä, , esitteitä yms. Pysäkeille voi myös tulostaa tai hakea matkailutoimistosta paikkakunnan karttoja, ja merkitä niihin se paikat, joiden puolesta kullakin pysäkillä rukoillaan.

Rukouspolun voi toteuttaa myös vaikkapa perhekerhossa, aikuisten ryhmissä, nuorten illassa tai lasten kanssa. Polkua toteuttamaan voi kutsua eri rukousryhmiä tai nuoria, niin että he saavat valita pysäkit, suunnitella virikekuvat ja rukousaiheet.

Ehdotuksia pysäkeiksi:

  • Koulut ja oppilaitokset
  • Koulutiet ja maantiet
  • Päiväkodit
  • Vanhusten hoitokodit ja asuntolat
  • Terveyskeskus/sairaala
  • Kunnan virastotalo/kaupungintalo
  • Poliisilaitos ja paloasema yms.
  • Kodit
  • Työpaikat

Muita mahdollisia pysäkkejä:

Kaupat ja ostoskeskukset
Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköt
Kirjasto
Kirkko
Pankit
Päihdehoitolaitokset/katkaisuasemat
Rautatie- ja linja-autoasema
Ravintolat
Uimahalli ja muut urheilukeskukset/Urheilukentät
Vastaanottokeskus/hätämajoitusyksikkö
Yritykset
rukous avaa tien

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä