Krito - sielunhoidon apuväline seurakunnassa

Krito tulee sanoista kristillinen toipumistyö. Krito-työn ydintä ovat seurakunnissa toimivat Krito-ryhmät, vertaisryhmät, jotka tarjoavat mahdollisuuden käydä läpi oman elämän kipukohtia. Monet hyötyvät ryhmästä jossa on tilaisuus kertoa omasta elämästään ja kuunnella toisten kokemuksia luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ryhmän elementtejä ovat myös kirjoittaminen ja rukous.

P5191200pieni

Ulla Halttunen
Krito-työtä koordinoi pastori Ulla Halttunen.

Krito-työtä koordinoi pastori Ulla Halttunen. Hänet voi kutsua alustamaan eri teemoista, pitämään Krito-työn startti-iltaa tai kouluttamaan seurakunnan vapaaehtoisia ryhmänvetäjäksi. Hänellä on kirkon pitkä sielunhoitokoulutus. Tarvittaessa hän palvelee myös musiikkitehtävissä.

Krito-työn yhteydessä toimii myös Erosta eteenpäin -työ, jonka perustana ovat vertaisryhmät.

Krito-tapahtumat

Krito-työtä ovat myös Krito-tapahtumat, kuten  Krito-konferenssi Vivamossa, sekä seurakunnissa järjestettävät teematapahtumat, kuten startti-illat ennen alkavaa ryhmää tai alustukset sielunhoidollisista teemoista monenlaisissa seurakunnan tilaisuuksissa.


Mahdollisuus palvella vapaaehtoisena

Krito-työ tarjoaa myös seurakunnan vapaaehtoisille väylän toimia sielunhoitotyössä. Ryhmänohjaajakoulutuksen käytyään he voivat toimia ryhmänvetäjinä seurakunnan työntekijän alaisuudessa.

Malmin malli: Krito-työtä seurakunnassa

Malmin seurakunnassa Krito-ryhmät ovat vakiintuneet osaksi diakoniatyötä. Malmilla on joka vuosi ollut 2-5 ryhmää, joskus jopa kahdeksankin, diakonissat Leila Koskelin ja Merja Saviniemi kertovat. Työ aloitettiin siellä jo 1990-luvun puolivälissä.

Ryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset, työntekijät ovat taustatukena ja tarvittaessa työnohjaajina. Työtä suunnittelee Krito-tiimi.

Työstä saatu palaute on sykähdyttävää. Ihmiset ovat löytäneet apua elämäänsä, saaneet vastauksia kysymyksiinsä, nimiä tunteilleen ja löytäneet muutoksen parempaan. Joku on uskaltanut ehkä ensimmäistä kertaa puhua ääneen asioistaan toisille.

Krito-ryhmä on ollut monille myös portti seurakuntaan ja armollisen Jumalan yhteyteen. Suurin osa osallistuvista on tavallisia työssäkäyviä ihmisiä.

Työn avainsana Leila Koskelinin mielestä on toivo. ” Ihminen saa toivon, kun hänen luottamuksensa ihmisiin ja Jumalaan kasvaa ja hän uskaltaa olla oma itsensä.”

Lisätietoja Malmin seurakunnan  diakoniatyöntekijöiltä  Leila Koskelinilta ja Merja Saviniemeltä, os. etunimi.sukunimi@evl.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä