Samalla viivalla
- vapaaehtoisten varustamiseen

Samalla viivalla on kurssi seurakunnan vapaaehtoisten kouluttamiseen. Kurssilla pohditaan muun muassa uskon sisältöä, seurakunnan tehtävää, muuttuvaa ympäristöä, vuorovaikutustaitoja sekä ajankäyttöä ja jaksamista.Samalla viivalla-logo
Samalla viivalla -kurssin tavoitteena on auttaa osanottajia näkemään seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset yhtenä joukkueena ja arvostamaan toinen toisiaan kokonaisuuden rakentamisessa. Samalla viivalla -aineisto rakentaa osanottajia niin tiedollisesti ja taidollisesti kuin myös henkisesti ja hengellisesti.

Osanottajat saavat miettiä mikä heitä innostaa ja voivat peilata ajatuksiaan toisten kanssa.  Kokoontumiskertoja on kymmenen.

Samalla viivalla -kurssi seurakuntaan

Vaihtoehtoja järjestää Samalla viivalla -koulutus seurakuntaan on useita:

  • Seurakunta voi tilata kouluttajan. Seurakunnan tulee nimetä 1-2 henkilöä, jotka vastaavat koulutuksen järjestelyistä ja käytäntöön soveltamisesta.
  • Seurakunta voi lähettää 1-3 henkilöä (työntekijää ja vapaaehtoisia) ohjaajakoulutukseen, jossa käydään läpi koulutuksen sisältö ja työskentelytavat. Mukaansa saa laajan ohjaajan aineiston, jota voi hyödyntää Samalla viivalla -koulutuksen opettamisessa omassa seurakunnassa.
  • Vaihtoehtoisesti seurakunta voi tilata kouluttajat pitämään ohjaajakoulutuksen omassa seurakunnassa Rovastikunnallinen tai hiippakunnallinen koulutus on  myös mahdollinen.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä